Издания / премиери

Представяне на книгата "Руският поетически авангард през XX век: теория и практика"

Спецификата на авангарда като особена културна цялост

Представяне на книгата "Руският поетически авангард през XX век: теория и практика"


◊ СЪБИТИЕТО

Представяне на книгата “Руският поетически авангард на XX век: теория и практика” от
Магдалена Костова-Панайотова, Университетско издателство, Благоевград, 2010.

На 25.11.2010, от 17.30 часа,
в Руския културно-информационен център, "Шипка" 34

Книгата представят литературоведите Цветан Ракьовски, Владимир Трендафилов и Йордан Ефтимов.

Изпълнение на китара – Румен Спасов


◊ ЗА КНИГАТА

„Руският поетически авангард през XX век: теория и практика” е опит да се определи спецификата на такова емблематично явление за руската литература, пък и въобще за литературата от 20. век, като авангардът. Представя се спецификата на авангарда като особена културна цялост. Ръководейки се от намерението да изведе основното, типологически устойчивото, най-голямо внимание в книгата е отделено на уедреното разглеждане на школи, поетически обединения и групи, практиката на които определя етапните моменти от развоя на авангардната дейност, следвайки хронологията на развитието. Поставят се въпроси уникално явление ли е авангардът, или е циклично открояваща се форма на изкуството, ту потъваща в небитието, ту отново извикана за живот; осмисля се траекторията на авангарда като широко движение, обхващащо почти целия XX век; реконструира се еволюцията на естетическите възгледи и поетика на руския авангард въз основа на теоретически и художествени текстове, проследявайки константните мотиви в творчеството на поетите авангардисти.

В своята дейност, авангардното изкуство се бори с образцовостта на литературното творчество, със застиването му в реликвени форми, защото музеят е гробището на литературата, по известната мисъл от модернистката епоха. В нарушаването на правилата авангардните творци откриват продуктивен художествен похват, който представлява част от нова конвенция, своего рода алтернативна класика. Авангардното изкуство се съпротивлява на лекия прочит. Усилието е нужно, за да не потъне човекът в своето доволство. Премоделирайки света до пароксичните визии на гротескното, странното, ужасното, поетичните творби в полето на авангарда отразяват ужаса и потреса на човека, намиращ се на една вечна граница, но и волята му за съпротива срещу злото. Самоосъществяването на твореца е видяно като опит за прекрачване на границите, опит за надхвърляне на ограничените рамки на човешкото съществуване.

Освен с библиография, изданието е снабдено и с анотиран указател на автори издания и групи, свързани с авангарда, чиято цел е да помогне на читателя да се ориентира сред имената, които се срещат в книгата. Информацията в него е подбрана. Преводът на стиховете е подстрочен и е на авторката.


√ Запознайте се с глава от книгата "Руският поетически авангард през XX век: теория и практика", публикувана в Електронно списание LiterNet, бр. 11 (132), 2010:

-
Анатолий Мариенхоф - "последният денди на Републиката"
Автор: РКИЦ
25.11.2010 г. 12:52
Посетено: 917
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/11225-predstavyane-na-knigata-ruskiyat-poeticheski-avangard-prez-xx-vek-teoriya-i-praktika