Издания / премиери

Представяне на новия медиен речник "Думите на медийния преход"

Част от проекта „Електронната медийна среда в условията на преход и цифровизация 1999-2012 г.”

◊ СЪБИТИЕТО

На 18 октомври (понеделник) 2010 г., от 09:30 ч., в зала 412 на ВСУ „Черноризец Храбър”, членовете на научния колектив ще представят новия медиен речник „Думите на медийния преход”.

Автори на речника са доц. д-р Маргарита Пешева, проф. дфн Милко Петров, гл. ас. д-р Мария Попова, проф. дфн
Христо Кафтанджиев, доц. д-р Борислав Градинаров, д-р Евгения Николова, д-р Силвия Цветкова-Казандзи и Ели Герганова.

Речникът е част от изследователския проект „Електронната медийна среда в условията на преход и цифровизация 1999-2012 г.”, осъществяван по линия на Министерството на образованието, младежта и науката от екип изследователи от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” и Софийския университет ”Св. Климент Охридски”. Бенефициент на този проект е  Великотърновският университет.


◊ ПОВЕЧЕ ЗА РЕЧНИКА

Медийният речник „Думите на медийния преход” съдържа 27 актуални медийни понятия, които обхващат особено важни явления и процеси в медийната област, появата на нови медийни практики, промяна на регулаторната рамка, предизвикателствата на онлайн журналистиката. От тях 24 понятия се предлагат за първи път на вниманието на българския читател – те навлязоха в медийните анализи и журналистическите практики през последните няколко години. 
 
Медийният речник „Думите на медийния преход” изследва прехода в областта на медиите под влияние на процесите на конвергенцията и цифровизацията, появата на мултимедията и интерактивността, създаването на нова медийна демокрация, при която читателят, слушателят, зрителят е в ролята на активен потребител.

Медийният речник „Думите на медийния преход" анализира развитието на интернет като интегрална медийна платформа, среда за бизнес и комуникация, образование и култура, в която традиционната журналистика преживява съществена промяна. Онлайн журналистиката, информационните сайтове и онлайн редактирането са онези актуални журналистически стандарти, към които днес се обръщат пресата, радиото, телевизията. Те разширяват посланията си към блоговете и социалните мрежи, които представят личните мнения и оценки на онлайн потребителите.
Медийният речник „Думите на медийния преход” поставя специален акцент и върху проблемите на саморегулацията, които се отнасят до защита на потребителите и на децата, опазването на тяхното здраве от вредно медийно съдържание.


Автор: Петър Павлов
16.10.2010 г. 15:57
Посетено: 911
Етикети: Думите, речник
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/10917-predstavyane-na-noviya-medien-rechnik-dumite-na-mediyniya-prehod