Издания / премиери

Нов брой на списание "Философски алтернативи"

Тематичен брой: "Нихилизмът"

Нов брой на списание "Философски алтернативи"


◊ СЪБИТИЕТО

Излезе от печат брой 3/2010 г. на списание “Философски алтернативи”.

Основни акценти в съдържанието:

По-голямата част от текстовете в броя са посветени на философските интерпретации и на социалните проявления на нихилизма (политическия нихилизъм, тероризма) – тема, която прави книжката особено актуална и ориентирана към съвремието с неговите размишления и тревоги. Представени и анализирани са разбиранията за нихилизма у известни философи от различни страни и традиции както от миналото -  
Фридрих Ницше (”първият завършен нихилист на Европа”), Мартин Хайдегер, Албер Камю, Николай Бердяев, представители на българския философски архив, така и съвременни гледни точки (на руския философ Валерий Савчук). За разлика от Хегеловото помиряване със света (“Всичко, което е действително, е разумно”), нихилизмът критично и бунтовно го отхвърля – “Това, което е, не трябва да бъде”. Разнообразието и същевременно общият дух на представените философски разбирания за този вечен човешки феномен като че ли най-кратко и точно се изразяват в парадоксалните формулировки - сила и слабост; отрицание и утвърждаване; бунт и неприемане на настоящето, но в името на бъдещето; криза и рушене на ценностите, откриващи хоризонт за нови ценности. Критичният анализ на тероризма като съвременна и екстремна форма на нихилизма (В. Савчук) привнася нотки и на злободневност сред  иначе задълбочените историкофилософски рефлексии на авторите в броя – К. Жабилова, Н. Турлаков, В. Канавров, Т. Батулева, Д. Деянов.

Прочетете и ще видите!    ◊ В БРОЯ

Списание “Философски алтернативи”, 3/2010

Тематичен брой: “Нихилизмът”

• Философска класика и коментари (продължение от 2-ри брой)
. Георг Вилхелм Фридрих Хегел – Лекции по философия на религията (Увод) II част – превод от немски език  Генчо Дончев
. Деян Деянов – Хегел и Аристотел: две несъизмерими логически законодателства (II част)
Семинар на Хайдегер със студенти върху “Време и битие” (II  част) - превод от немски език Петко Петков 

• Европейският нихилизъм и...
. Камелия Жабилова – Ницше vs. нихилизма?
. Николай Турлаков – “Мъдростта на Дионис” или за преодоляването на нихилизма у Ницше
. Валентин Канавров – Хайдегер след и отвъд нихилизма на Ницше
. Татяна Батулева – За силата на “позитивния” нихилизъм: Албер Камю

• ... Руският нихилизъм

. Владимир Савчук – Съдбата на нихилизма в Русия
. Николай Бердяев – Нихилизмът на религиозна почва

• Български философски архив: интерпретации на нихилизма

. Димитър Иванчев – Полемика върху Щирнер и Ницше

• Азът: контрапункти
. Aneta Karageorgieva – The Dialogical Self
. Димитър Ганов – Ентризмът като Subtraction

• Философският XX  век в България (дискусия с продължение)
. Димитър Цацов – Предупреждение към младия читател на книгата на Д. Тодоров “Философската публичност в тоталитарна и посттоталитарна България”
. Добрин Тодоров – Съвет и разяснение към едно “предупреждение”

Отзиви
. Таня Маринчешка – “Рефлексивност и социална онтология”, или за виртуозната перформативност на социалния учен
. Вероника Рацеева – “Консумативното общество”
                                             
• Философски форуми
. Философска конференция в памет на Стефан Василев (Васев)
. Асен Димитров – За Стефан Васев като личност
Програма на конференцията


* Списание “Философски алтернативи” се индексира от The Philosopher’s Index (САЩ), от Онлайн библиотеката за Централна и Източна Европа (www.ceeol.com) и е включено в информационната мрежа на EBSCO Publishing.

Дължим своето редовно излизане на  Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, което въпреки финансовите затруднения, поддържа високо качество и ритмичност на издателския процес.

Автор:
11.10.2010 г. 21:49
Посетено: 1986
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/10877-nov-broy-na-spisanie-filosofski-alternativi