Издания / премиери

Руската литература в мрежата: текстове и четене

Сборникът като покана за разговор

Руската литература в мрежата: текстове и четене


◊ СЪБИТИЕТО

Сборникът от международната конференция "Руската литература в мрежата: текстове и четене", организирана от ЮЗУ "Неофит Рилски" и Института за литература при БАН, в който са събрани доклади на изявени изследователи, участници от Русия, Украйна, Грузия и България, е вече на книжния пазар. Съставители и редактори са доц. Магдалена Костова-Панайотова от Филологическия факултет на ЮЗУ, ст.н. с. Радостин Русев и Йордан Люцканов от БАН.


◊ ПОВЕЧЕ

Отчитайки ситуацията, в която литературата на хартиен носител съ-съществува с Мрежата, авторите вярват, че присъствието на Мрежата е проявител, който позволява да видим, че всяка една ситуация, всяка една времева и пространствена цялост и съотнесеност е преходна. Мрежата е достъпен от много места и по всяко време депозитарий, интерактивен при това, в който културата на словото върху хартия се отлага в архив.

Присъствието ни редом с Мрежата онагледява една друга тривиална, но недозабелязвана истина. Универсалната Мрежа прояви уединеността и нееднородността на човешките съществувания. Тя демократизира света, нивелира и подчерта различията, включително неравенството на възможностите и на "стартовете". Усложни света. Отвори нови възможности.

Сборникът "Руската литература в Мрежата: текстове и четене" е покана за разговор какво е бъдещето на литературата, на Мрежата и на хуманитарното познание като цяло в един глобализиран свят.
Автор:
Магдалена Костова-Панайотова, Радостин Русев
Публикация:
20.07.2010 г. 21:10
Посетено:
3794
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/10476-ruskata-literatura-v-mrezhata-tekstove-i-chetene