Издания / премиери

Нов брой на списание "Философски алтернативи"

Излезе от печат брой 2, 2010 г.

◊ АКЦЕНТИТЕ В БРОЯ

Новоизлезлият брой на сп. "Философски алтернативи" съдържа два ценни, за пръв път публикувани на български език превода на уникални произведения от философската класика, създадени на немски език. Фрагментът от знаменитите “Лекции по философия на религията” на
Хегел в превод на известния ценител, познавач и преводач на Хегеловото творчество Генчо Дончев, носител на наградата “Хр. Г. Данов” (2009 г., за цялостен принос в книжовната ни култура), прави българския език и читател съпричастни към творческите идеи и мощния полет на духа на големия философ. Преводът на известния и труден текст “Време и битие” на М. Хайдегер, последван от протокола към семинар върху този текст, е дело на младия философ Петко Петков. Опит за просветляване на сложната мисъл и език на този оригинален автор, “заговорил” на български език и с уникалното си произведение “Битие и време” (във виртуозния превод на Димитър Зашев) прави също и В. Пенчев. Достоен за оригиналността и мисловната сила на Хегел и Аристотел е интересният сравнителен анализ, който предлага Деян Деянов върху техните “логически законодателства”.

Младите философи П. Пламенов и П. Търколева представят интересни визии за модусите на човешкото – душата, тялото, Азът, художественото творчество, а в блока за ислямската философия (с автори Пламен Макариев, С. Евстатиев и Т. Тодоров) се разискват с вещина въпросите за религиозната толерантност, философския универсализъм, за спецификата на тази не особено често изследвана у нас религиозна философия.

От рубриката In Memoriam става ясно, че и сред българските е имало философи с призвание, с широк хоризонт и полет на духа, проникновени познавачи на философската класика и нейни “проповедници”,  философи с главно “Ф”.         

Нонка Богомилова


◊ СЪДЪРЖАНИЕ

Списание “Философски алтернативи”, кн. 2/2010
                                                     
Философска класика и коментари

. Георг Вилхелм Фридрих Хегел – Лекции по философия на религията (първа част)
. Деян Деянов – Две несъизмерими логически законодателства: Хегел и Аристотел (първа част)
. Мартин Хайдегер – Време и битие
Протокол към един семинар върху доклада “Време и битие” (първа част)
. Васил Пенчев – “Време и битие” и битието на времето

Модуси на човешкото: душата, тялото, Азът                                        

. Петър Пламенов - Между – тялото и душата в античния модел на човека
. Поля Търколева - Щрихи към идеите на психоанализата за литературното творчество (Фройд, Юнг, Лакан)  

Философски универсализъм и ислямска философия

. Пламен Макариев – Религиозна толерантност и философски универсализъм
. Симеон Евстатиев - Молла Садра и религиозно-политическите дебати в шиитския ислям
. Тодор Тодоров – Молла Садра и метафизиките на исляма

“На границата между философията и политиката”

. Георги Белогашев (дебют) – Димитър Михалчев и “идеята за интегрална Югославия”

In Memoriam

. Правда Спасова – Памет за професор Лешек Колаковски
. Станка Христова – Спомен за професор Стефан Ангелов
. Мартин Табаков – За един философ с главно “Ф”

Отзиви

. Навременно и интересно изследване на специализирания философски печат у нас
. Васил Момов – “Имунизиращата” функция на морала в медийната манипулация
. Нонка Богомилова – “Живата религия” – ценно и методологически иновативно изследване

И философите смеят да се смеят

. Димитър Атанасов – Епиграми и афоризми

Автор: Философски алтернативи
08.07.2010 г. 22:39
Посетено: 1502
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/10427-nov-broy-na-spisanie-filosofski-alternativi