Награди

Награда "Избрана литература за пишещите за изкуство"

Инициатива на Института за съвременно изкуство – София

◊ СЪБИТИЕТО

Тази година за трети път ще бъде връчена наградата „Избрана литература за пишещите за изкуство 
(Essential Reading for Art Writers)” – инициатива на  Института за съвременно изкуство – София.

Наградата е замислена като поощрение за активно пишещите за съвременно изкуство, които с дейността си допринасят за развитието на критическата мисъл, отговорността и етиката на публичния дебат, и така подпомагат възпитаването на публики, разширяването на представите за изкуство, утвърждаването на достойна за него роля в обществото. В рамките на колегията акцията е насочена към повишаване на символния статус на писането за съвременно изкуство.

Изборът самата награда да е книга, акцентира върху проблема на все още трудния достъп до професионална  литература по темата в България.


◊ НАГРАДАТА ЗА 2009

За 2009 г. наградата е книгата „Институционалната критика и след това” (доклади от симпозиум на SoCCAS  през 2005; меки корици, издателство JRP/ Ringier 2006; автори: Андреа Фрейзър, Изабел Грау, Йенс Хофман, Рене Грийн, Ханс  Хааке, Моника Бонвичини, Майк Кели,  Джон Сърл, Човекът „Да” и Джон С. Уелшмън,  съставител), присъдена на автора/авторите на интернет блога „Нищо лично”.

За първи път в историята на наградата решението на ИСИ - София не бе взето единодушно поради възражения срещу анонимността в посттоталитарния контекст. След продължителни и  разпалени дискусии тя все пак бе  присъдена на автора/авторите на блога „Нищо лично” за острите, но мотивирани критични текстове, за подбуждането на дебат върху ролята на критиката у нас, за интересния експеримент с новите средства за изява в публичното пространство.

Наградата ще бъде връчена лично на специална скромна церемония на 12 април  2010 (понеделник) в 19 ч. в „The Fridge” – София, ул. "Овче поле" 122.

В случай, че лауреатът е възпрепятстван да присъства и не получи наградата лично на 12.04., тя ще го очаква за получаване в пространството на “The Fridge” до края на работното време на 15 април 2010 срещу представяне на парола, съобщена лично нему по електронна поща.


. За повече информация: ИСИ - София 8466261, Яра Бубнова 0887510585


Автор: ИСИ - София
09.04.2010 г. 16:05
Посетено: 1274
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/36/news/9675-nagrada-izbrana-literatura-za-pisheshtite-za-izkustvo