Награди

Литературна награда "Йордан Йовков"

125 години от рождението на Йордан Йовков

Литературна награда "Йордан Йовков"

На 9 ноември 2005 г. се навършват 125 години от рождението на големия български писател Йордан Йовков. Естествен израз на почитта на добруджанци към твореца, възпял по неповторим начин равнината, е учредената през 1970 година Литературна награда “Йордан Йовков”. Наградата се присъжда на пет години за значителни художествени постижения в съвременната българска литература в духа на голямата Йовкова традиция.

Тази година Община град Добрич ще връчи Националната литературна награда “Йордан Йовков” за осми пореден път на тържествена церемония през м. ноември по време на Йовковите тържества.

Ако имате предложение за носител на наградата, моля, представете го в срок до 30 септември 2005 година в Община град Добрич – Дирекция “Хуманитарни дейности”.

Нека още веднъж отдадем необходимото внимание и почит към един голям автор, трасирал пътя ни към Европа още в началото на миналия век, творец, чиито идеи и днес откриваме в творчеството на неговите наследници.

За повече информация: тел. 058 602146, 058 605458
e-mail: kultura_dobrich@abv.bg


СТАТУТ НА НАЦИОНАЛНА ЛИТЕРАТУРНА НАГРАДА “ЙОРДАН ЙОВКОВ”

1. Националната литературна награда “Йордан Йовков” е учредена от Община град Добрич и се присъжда приживе на български автори за значителни художествени постижения в съвременната българска литература в духа на Йовковата литературна традиция.

1.1. Националната литературна награда “Йордан Йовков” се връчва на 5 години.

2. Материален израз на наградата са плакет, грамота и парична сума в размер на 2000 (две хиляди) лв.

3. Националната литературна награда “Йордан Йовков” може да бъде съпътствана от отличие за принос в научното изследване и популяризиране на Йовковото литературно наследство: плакет, грамота и парична сума в размер на 1500 (хиляда и петстотин) лв.

4. Националната литературна награда “Йордан Йовков” и наградата за принос в научното изследване и популяризиране на Йовковото литературно наследство нямат конкурсен характер.

5. Процедурата по присъждане на наградите се извършва в три кръга:

5.1. В първи кръг се внасят номинациите за наградата и отличието в Община град Добрич – Дирекция “Хуманитарни дейности” в срок до 30 септември на годината на връчване на наградата.

5.2. Номинациите се правят от творчески съюзи, културни и научни институции, издателства и граждани.

5.3. Експертната комисия се състои от 9 (девет) члена, която се назначава със Заповед на кмета на Община град Добрич.

5.4. В състава на комисията влизат представители на писателски творчески обединения, културни институти, научни звена, издателства, творци и общественици.

5.5. Експертната комисия заседава в град Добрич. Решенията и се вземат с тайно гласуване и обикновено мнозинство.

5.6. Във втори кръг комисията селекционира номинациите и излиза с решение за присъждане на наградата и отличието.

5.7. В трети кръг решението на Експертната комисия се внася за утвърждаване на заседание на Общинския съвет - град Добрич.

5.8. Срок за определяне на носителя на наградата – м. октомври.

5.9. Общинският съвет взема решение за носителя на Националната литературна награда “Йордан Йовков” и отличие с обикновено мнозинство.

5.10. Националната литературна награда “Йордан Йовков” се връчва от кмета или от председателя на Общински съвет град Добрич на тържествена церемония през м. ноември по време на Йовковите тържества.

5.11. Възможно е Национална литературна награда “Йордан Йовков” както и отличието за научен принос да не бъдат присъдени.
Автор:
25.11.2005 г. 11:35
Посетено: 843
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/36/news/961-literaturna-nagrada-yordan-yovkov