Награди

Национална награда "Даскал Ботьо Петков"

Носител на наградата - учител по история и цивилизация от Стара Загора

◊ СЪБИТИЕТО

В годината, в която честваме 160 години от рождението на Христо Ботев, Общонародна фондация “Христо Ботйов” взе решение Националната награда “Даскал Ботьо Петков” да бъде връчена в навечерието на 1 ноември – Деня на народните будители, в град Стара Загора.

Съгласно статута наградата се присъжда на учител по хуманитарните учебни предмети: български език и литература, история и цивилизация, география и философия в гимназиален етап на средното образование. Наградата е почетен знак с образа на даскал Ботьо Петков и почетна грамота. Предложенията се обсъждат от комисия с представители на общинска администрация и Регионален инспекторат по образование.


◊ НОСИТЕЛ НА НАГРАДАТА ЗА 2008 Г.

На 16.10.2008 г. комисия с представители на Общинска администрация и Регионален инспекторат по образованието – Стара Загора, назначена със Заповед №2633/14.10.2008 г. на Кмета на Община Стара Загора, проведе свое заседание и разгледа предложенията на училищата. Обсъдени бяха 5 (пет) постъпили предложения от следните училища: СОУ “М. Горки”, СОУ “В. Левски”, СОУ “Хр. Смирненски”, Гимназия “Хр. Ботев” и Професионална гимназия по ветеринарна медицина “Ив. П. Павлов”.

Комисията взе следното решение:
Предлага на Общонародната фондация “Христо Ботйов” Националната награда “Даскал Ботьо Петков” да бъде връчена на Даниела Николова Дечковаучител по история и цивилизация в СОУ “В. Левски”, гр. Ст. Загора.

Тържественото връчване ще е на 31.10.2008 г., от 15.00 ч. в Художествена галерия – Стара Загора. С тази висока проява започват и тържествата в Програмата на Община Стара Загора за Празника на будителите.
Автор: Уляна Кьосева, Община Стара Загора
21.10.2008 г. 12:41
Посетено: 1213
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/36/news/6656-natsionalna-nagrada-daskal-botyo-petkov