Награди

Предложения за носител на Национална литературна награда „Пеньо Пенев” 2024 г.

Краен срок 20 февруари 2024 г.

◊ ПОКАНА

През 2024 година в община Димитровград предстои връчване на Национална литературна награда на името на поета Пеньо Пенев, чийто живот и творчество са неизменно свързани с нашия град. Литературната награда „Пеньо Пенев" се връчва от 1970 година и нейни лауреати са именити творци като Дамян Дамянов, Евтим Евтимов, Стефан Цанев, Валери Петров и много други.

Във връзка с провеждане на Дни на поезията „Пеньо Пенев", Община Димитровград приема предложения за носител на Националната литературна награда на името на поета.

Вашето предложение за лауреат можете да направите по надлежния ред, описан в приложената обява до 20 февруари 2024 г.

 

На основание Наредба №42 за символиката, отличията и наградите на Община Димитровград, приета с Решение №524/23.02.2017г. и изменена с Решение №607/25.05.2017г. на Общински съвет – Димитровград

Община Димитровград
приема

Предложения за носител на Национална литературна награда „Пеньо Пенев” 2024 г.

Национална литературна награда „Пеньо Пенев” се присъжда:

  1. Еднократно, на български творци за високи творчески постижения и принос в развитието на българската поезия;
  2. Веднъж на две години, в рамките на Дните на поезията „Пеньо Пенев“, които се провеждат по повод рождения ден на поета - 7 май.
  3. Наградата може да се присъжда и посмъртно.

Предложения за носител на Националната литературна награда „Пеньо Пенев” се правят от:

  1. Кмета на Община Димитровград;
  2. Председателя на Общински съвет Димитровград;
  3. Обществени организации и творчески формирования;
  4. Инициативни граждански комитети със състав не по-малко от 30 души, формирани чрез съответна подписка.
  5. Неправителствени организации и сдружения, работещи в областта на културата.
  6. Културни институции.

Предложение за награждаване не може да се прави от самите кандидати за наградата.

Аргументираните предложения за наградата се подават писмено в рамките на 2 машинописни страници в деловодството на Общинска администрация – Димитровград, бул. „Г. С. Раковски” №15, не по-късно от 20 февруари 2024 г. Предложенията се подават лично или по пощата (важи датата от пощенското клеймо). Не се приемат предложения, постъпили по и-мейл.

Носителят на Националната литературна награда „Пеньо Пенев” се определя от 7-членна комисия, която се назначава със заповед на Кмета на Община Димитровград. Предложеният от комисията лауреат се утвърждава с решение на Общински съвет – Димитровград. Наградата „Пеньо Пенев“ се връчва от Кмета на Община Димитровград на официална церемония по време на Дните на поезията (27 април – 7 май 2024 г.), като лауреатът получава диплом, пластичен знак и парична награда.

Телефон за справки: 0391/68282

 

Автор:
Организаторите
Публикация:
26.01.2024 г. 15:35
Етикети:
поезияОбщина Димитровградпредложения
Национална литературна награда „Пеньо Пенев” 2024 г.
Посетено:
247
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/36/news/38377-predlozheniya-za-nositel-na-natsionalna-literaturna-nagrada-penyo-penev-2024-g