Награди

Фондация „Глобални библиотеки - България“ започва събиране на предложения за седмите си годишни награди

Кампанията за изпращане на предложения за наградите започва на 20 септември и ще продължи до 20 октомври 2023 г.

Фондация „Глобални библиотеки - България“ започва събиране на предложения за седмите си годишни награди

Фондация „Глобални библиотеки - България“ започва събиране на номинации за седмите си годишни награди, които ще бъдат връчени през ноември 2023 г. Наградите са учредени в изпълнение на мисията и целите на Фондацията за подпомагане на приобщаването на българските граждани към информационното общество и осигуряването на равен достъп до информация, култура, знание и услуги чрез мрежата от обществени библиотеки в страната.

Наградите ще се присъждат всяка година на конкурсен принцип в следните категории:

  • За медии, в две подкатегории: за национална и за регионална медия.
  • За спомоществовател.
  • За публична институция.

Наградата за медии във всяка от двете подкатегории ще се присъжда на медии, допринесли за поставянето и разработването на теми за проблемите, предизвикателствата и възможностите, свързани с развитието на обществените библиотеки и създаването на условия за свободен и равен достъп до информация, култура, знание и услуги за гражданите чрез библиотеките.

Наградата за спомоществовател ще се връчва за дарителска дейност в подкрепа на кампания, проект или инициатива, осъществявана от Фондацията в изпълнение на мисията й да подпомага приобщаването на българските граждани към информационното общество чрез обществените библиотеки в страната.

Наградата за публична институция ще се връчва на институция, която в надграждане на задължителните й по закон изисквания, е подобрила условията за свободен и равен достъп до информация, култура, знание и услуги за гражданите чрез подкрепа за обществени библиотеки.

Кампанията за изпращане на предложения за наградите започва на  20 септември и ще продължи до 20 октомври 2023 г.

Номинациите се извършват съгласно статута на Наградите, като за всяко предложение се попълва формуляр по образец. Предложенията се подават в електронен вид на имейл адреса на Фондацията foundation@glbulgaria.net.

Статутът на Наградите и формуляра са приложени към съобщението и могат да бъдат изтеглени оттук: https://www.glbulgaria.bg/bg/node/37589.

Ще бъдат приемани номинации за постижения през годишния период от началото на месец октомври 2022 г. до края на месец септември 2023 г. Лауреатите ще бъдат избрани на конкурсен принцип от петчленно жури, като селекцията ще се извърши на два етапа през октомври 2023 г. Наградите ще бъдат връчени на специално събитие през месец ноември 2023 г. в рамките на националния форум „Библиотеките днес”.

Знакът на наградата е стилизирано пластично изображение. Наградите нямат друго материално изражение освен художествения си знак.

 

Фондация „Глобални библиотеки - България“ е неправителствена организация в обществена полза. 

Тя работи за приобщаване на българските гражданите към глобалното информационно общество и повишаване качеството на живот на всеки чрез достъп до знание, информация, образование и култура в обществени библиотеки. В управителните органи на Фондацията влизат представители на Министерството на културата, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Националното сдружение на общините в Република България, Българската библиотечно-информационна асоциация, Съюза на народните читалища и Националния дарителски фонд „13 века България”.

 

За контакти и допълнителна информация:

Ваня Грозданова: 02 4651076, 0894 465816, v.grozdanova@glbulgaria.net

Автор:
Фондация „Глобални библиотеки - България“
Публикация:
21.09.2023 г. 13:58
Посетено:
577
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/36/news/37675-fondatsiya-globalni-biblioteki-balgariya-zapochva-sabirane-na-predlozheniya-za-sedmite-si-godishni-nagradi