Награди

Предстои връчването на Националната литературна награда „Йордан Йовков“

Община град Добрич ще връчи за единадесети пореден път НЛН „Йордан Йовков“ и отличие по повод 140 години от рождението на писателя

Предстои връчването на Националната литературна награда „Йордан Йовков“

 

◊ ПОКАНА   

Предстои връчването на Националната литературна награда „Йордан Йовков“        

Церемонията по връчването ще се състои през м. ноември т. г. Наградата е учредена през 1970 г. Тя се връчва на пет години от Община град Добрич.

Досегашни нейни носители са: Дико Фучеджиев (1970), Емилиян Станев (1975), Илия Волен (1980), Петър Славински (1985), Ивайло Петров (1990), Николай Хайтов (1995), Марко Семов (2000), Антон Дончев (2005) и Георги Мишев (2015).

Отличия за принос в научното изследване и популяризиране на Йовковото литературно наследство са получили Симеон Султанов (1985), проф. Иван Сарандев (2000), Йордан Дачев и Атанас Цонков (2005), проф. Светлозар Игов (2010) и д-р Кремена Митева (2015).

Предложения за носители на Националната литературна награда „Йордан Йовков“ и Отличие за принос в научното изследване  и популяризиране на Йовковото литературно наследство могат да бъдат депозирани в срок до 31 август 2020 година в Община град Добрич на:

 • e-mail: dobrich@dobrich.bg (за периода на обявеното Извънредно положение, обявено със Заповед на Министъра на здравеопазването от 13 март 2020 г., до датата на неговата отмяна)
 • адрес:

Община град Добрич – За НЛН „Йордан Йовков“

Ул. "България" – 12
9300 Добрич

е-mail: dobrich@dobrich.bg

            Очакваме предложенията Ви!

 

◊ СТАТУТ НА НАЦИОНАЛНАТА ЛИТЕРАТУРНА НАГРАДА „ЙОРДАН ЙОВКОВ”

 1. Националната литературна награда „Йордан Йовков” (накратко НЛН „Йордан Йовков”) е учредена от Община град Добрич и се присъжда приживе на български автори. НЛН „Йордан Йовков” може да бъде съпътствана от Отличие за принос в научното изследване и популяризиране на Йовковото литературно наследство (накратко Отличие).
 • НЛН „Йордан Йовков” и Отличието се връчват на пет години.
 • НЛН „Йордан Йовков" е индивидуална и не може да се връчва за съавторство или да се поделя между двама или повече автори. Това важи и за Отличието.
 • Носители на НЛН „Йордан Йовков” и Отличието могат да бъдат само физически лица.
 1. Цели на НЛН „Йордан Йовков”:
 • Да стимулира авторите за създаване на високо художествена и философски осмислена белетристика, утвърждаваща хуманизма и високите нравствени и естетически ценности, характерни за Йовковото творчество
 • Да популяризира творчеството и литературната дейност на последните носители на НЛН „Йордан Йовков” и Отличието.
 1. Материален израз на НЛН „Йордан Йовков” са плакет, грамота и парична сума в размер на 2 000 (две хиляди) лева, която може да бъде актуализирана в годината на връчване.

         Материален израз на Отличието са плакет, грамота и парична сума в размер на 1 500 (хиляда и петстотин) лева, която може да бъде актуализирана в годината на връчване.

 1. НЛН „Йордан Йовков” и Отличието нямат конкурсен характер.
 2. Процедура по присъждане на НЛН „Йордан Йовков” и Отличието:

5.1. НЛН „Йордан Йовков” и Отличието се администрират от Община град  Добрич.

5.2. Община град Добрич оповестява процедурата в интернет-страницата на Общината, ежедневниците на град Добрич, един национален ежедневник и литературни издания в срок – 1 април в годината на връчване на НЛН „Йордан Йовков” и Отличието.

5.3. Предложенията за НЛН „Йордан Йовков” и Отличието се внасят в Община град Добрич – дейност „Култура” в срок до 31 август в  годината на връчване на НЛН „Йордан Йовков” и Отличието. Направените предложения се обявяват в сайта на Община град Добрич и местните средства за масово осведомяване.

5.4. Предложенията се правят от творчески съюзи, културни и научни институти, издателства, граждани.

5.5. Юридическите и физическите лица могат да правят само по едно предложение за носител на НЛН „Йордан Йовков” и Отличие.

5.6. Кметът на Община град Добрич назначава със своя заповед Консултативна комисия. В състава на комисията участват: зам.-кметът по култура на Община град Добрич, председателят на комисията по култура при Общински съвет град Добрич, ръководител на дейност „Култура”, представител на Сдружение  на писателите град Добрич, последният носител на НЛН „Йордан Йовков” или Отличието и други членове от отдел „Култура” или ПК „Култура, вероизповедания и етнически въпроси”.

        Физическите и юридически лица, номинирали творци за НЛН „Йордан Йовков” и Отличие, нямат право да имат свой представител в Консултативната комисия. На свое заседание Консултативната комисия прави подбор на направените номинации за НЛН „Йордан Йовков” и Отличието и внася своето предложение за носители на НЛН „Йордан Йовков” и Отличието до Кмета.

        При проведени дискусии или гласуване в сайта на Община град Добрич през м. септември в годината на връчването резултатите се предават на Консултативната комисии за сведение.

5.7. Консултативната комисия заседава в град Добрич. Решенията й се вземат с обикновено мнозинство.

5.8. Протоколът от заседанието на Консултативната комисия и предложенията й се предоставят на Кмета на Община град Добрич.

5.9. Кметът на Община град Добрич внася проекто-предложение за носители на НЛН „Йордан Йовков” и Отличието на заседание на Общински съвет. Общинският съвет със свое решение определя носителите на НЛН „Йордан Йовков” и Отличието. Решението се взема с обикновено мнозинство.

5.10. Срок за определяне на носителите на НЛН „Йордан Йовков” и Отличието – м. октомври в годината на връчването им.

         НЛН „Йордан Йовков” и Отличието се връчват от Кмета на Община град Добрич на тържествена церемония през м. ноември по време на Йовковите литературни празници.

          Възможно е НЛН „Йордан Йовков”, както и Отличието, да не бъдат присъдени.

 

Приет с решение № 45-14 от 26.04.2011 г. на  Общински съвет град Добрич

Автор:
Община град Добрич
Публикация:
31.03.2020 г. 09:10
Посетено:
1030
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/36/news/31073-predstoi-vrachvaneto-na-natsionalnata-literaturna-nagrada-yordan-yovkov