Награди

Съюзът на учените отличи книгата „Българският архитектурен комплекс на Златния рог“ от Благовеста Иванова

Монографията е най-пълното изследване на архитектурния комплекс „Златния рог“

Съюзът на учените отличи книгата „Българският архитектурен комплекс на Златния рог“ от Благовеста Иванова

 

◊ СЪБИТИЕТО

Съюзът на учените отличи книгата „Българският архитектурен комплекс на Златния рог“ от Благовеста Иванова

В конкурса на Съюза на учените в България за 2019 г. за монографията „Българският архитектурен комплекс на Златния рог“ доц. д-р Благовеста Иванова е наградена с Диплом за високи научни постижения в областта на хуманитарните науки.

Монографията „Българският архитектурен комплекс на Златния рог“ (изд. "Парадигма") е най-пълното досега изследване на архитектурния комплекс „Златния рог“, включващ уникалната и красива „Желязна" църква „Св. Стефан“, която е знаков паметник на българската култура и националната идентичност.

Благовеста Иванова за книгата си:

"Когато за пръв път посетих църквата „Св. Стефан“ в Истанбул разбрах, че информацията, която тиражират медиите е доста оскъдна. Когато говореха за църквата, те акцентираха най-вече върху борбите за църковна независимост и върху поредица от сухи факти във връзка със строителството, третирани като постулати. Всъщност началото на строителството на църквата е поставено преди започването на църковните борби и тя е завършена далеч след това. Историята на църквата се вплита в църковните борби, но те не са водещото начало в нейното изграждане. Църквата е сграда, която има свои архитектурни и художествени особености. Реших да изследвам тези особености от правилната гледна точка – на историята на архитектурата.

В масовите представи църквата е наречена „желязна“, което е неправилно. Книгата е наречена „Българският архитектурен комплекс на Златния рог“, защото освен отделните етапи в строителството, има архитектурни проекти, които не са осъществени, но те показват, че става въпрос за обединени в една идея и взаимна връзка сгради, което означава архитектурен комплекс. Постарах се изследването да бъде максимално пълно. За постигането на неговите цели е работено на терен, а също така са изследвани всички архивни документи, в които става въпрос за строителството, както и тези, които са свързани с него по косвен път."

*

Повече информация: http://old.usb-bg.org/Bg/nagradi_vnp_2019.pdf

 

Автор:
06.11.2019 г. 11:44
Посетено: 1051
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/36/news/30424-sayuzat-na-uchenite-otlichi-knigata-balgarskiyat-arhitekturen-kompleks-na-zlatniya-rog-ot-blagovesta-ivanova