Награди

Аметистова роза

Статут на наградата

◊ СЪБИТИЕТО

Наградата “Аметистова роза” се връчва всяка година по време на Събора на българската книга в Националния музей “Земята и хората” за високи постижения в българската литература:

І раздел: “Аметистова роза“ за високо авторско постижение на писател;

ІІ раздел: “Аметистова роза“ за високо авторско постижение на художник (илюстратор, оформител и пр.);

ІІІ раздел: “Аметистова роза“ за високо постижение на книгоиздател, участник в Събора на българската книга.

Специална награда за 2006 г.: “Аметистова роза“ за постижения в устойчивото развитие на българския език.


◊ ПОВЕЧЕ

За наградата “Аметистова роза” могат да се предлагат книги, отпечатани във времето между предходния и настоящия Събор на българската книга. Всеки, който предлага съответните книги, е длъжен да предостави по един екземпляр от заглавие на организаторите в Националния музей “Земята и хората”. Едно заглавие (една книга) може да претендира за повече от една награда.

След приключване на работата на комисията от експерти, определена от Организационния комитет на Събора, организаторите уведомяват и поканват наградените, като им връчват наградите в предпоследния или последния ден на Събора.

Книгите, предоставени за наградата “Аметистова роза” след определянето на наградите остават за библиотечния фонд на Събора на българската книга и могат да се използват за отличия на победители в литературната викторина.


◊ НАГРАДАТА

Наградата “Аметистова роза” включва диплом и скъпоценен камък – фрагмент от жилен аметист от Маджаровското находище в Източните Родопи, полиран и монтиран върху дървена поставка.


◊ ЖУРИ
 
Драгомир Шопов - председател
чл.-кор. проф. дфн Емилия Пернишка (или друг езиковед), д-р Петър Велчев, Никола Хаджиев, Димитър Христов, Радка Пенчева, доц. Виктор Паунов, Петър Величков.
Автор:
01.11.2006 г. 19:03
Посетено: 604
Етикети: роза
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/36/news/2933-ametistova-roza