Награди

Литературна награда "Светлоструй"

Награда за извънстолични автори - за осми път

◊ СЪБИТИЕТО

Община Иваново и Кметство Щръклево, Област Русе
със съдействието на 
Дружеството на писателите - Русе

обявяват,
че за осми път ще бъде присъдена

Литературна награда "Светлоструй"

на името на известния литературен вестник в провинцията,
излизал в периода 1928–1938 г. в с. Щръклево.


◊ РЕГЛАМЕНТ

Наградата се дава на всеки две години - в случая: за най-добри книги, издадени в периода 2003–август 2006 г. в следните жанрове:

. ПОЕЗИЯ
. БЕЛЕТРИСТИКА
. ПУБЛИЦИСТИКА

За нея кандидатстват извънстолични автори, нечленуващи в
Национални писателски сдружения или съюзи и не по-възрастни
от 40 години.


Връчването на наградата ще се извърши на Литературния празник в с. Щръклево на 29 септември 2006 г.

Авторите да изпращат до 20 август 2006 г. книгите си в два екземпляра на адрес:

7078 с. Щръклево, област Русе,
музейна сбирка“СВЕТЛОСТРУЙ”
Автор:
16.06.2006 г. 12:00
Посетено: 863
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/36/news/2455-literaturna-nagrada-svetlostruy