Награди

Литературна награда „Георги Черняков“

Учредително събрание

Литературна награда „Георги Черняков“

На снимката: Георги Черняков, 2009 г., СБП.
Фото: Анжела Димчева


◊ ПОКАНА

Уведомяваме всички членове на КМПС „Димчо Дебелянов“ (70, 80, 90-те години на ХХ в.), които са възпитаници на Георги Черняков, както и всички негови колеги, приятели и съмишленици, че на 25 февруари 2015 г. от 18.00 ч. в Националния студентски дом в София ще се проведе Учредително събрание за приемане на Устав на организацията и Статут на Литературната награда „Георги Черняков“.

Както вече беше съобщено, на 22 януари 2015 г. се състоя първото заседание на част от Инициативния комитет в състав: Цветана Чернякова, Даниел Черняков, Славимир Генчев, Максим Максимов, Георги Гълов, Йордан Йорданов, Лъчезар Лозанов, Анжела Димчева и адвокат Красимир Петров.

Бяха взети следните решения:

1. Учредява се Гражданско сдружение „Литературна награда „Георги Черняков“. Сдружението ще се занимава изключително с популяризиране на съвременното студентско литературно творчество, организиране и връчване на Литературната награда „Георги Черняков“ в навечерието на 8 декември всяка година, както и със съхраняване на паметта за творчеството, дейността и харизмата на литературния критик Георги Черняков, дългогодишен председател на Кабинета на младите писатели-студенти „Димчо Дебелянов”.

2. Свиква се Учредително събрание на всички, подкрепящи идеята, които са възпитаници на Георги Черняков или са работили с него. На него ще бъдат приети: Устав на организацията и Статут на наградата. Ще бъде избран Управителен съвет и Контролна комисия.

3. Сдружението ще работи по съвместни проекти с фондации и творчески съюзи, които биха искали да подпомогнат благородната кауза за личностно израстване на днешните студенти в областта на литературата.

Инициативният комитет е отворен за присъединяване и на други членове, както и за конструктивни предложения относно целите, задачите и конкретното реализиране на проекта.

 

За контакти:

Максим Максимов
maksim_maksimov@abv.bg
0888 36 70 31

Анжела Димчева
angeladt@abv.bg
0877 05 78 60Автор: Анжела Димчева
06.02.2015 г. 11:36
Посетено: 1118
Етикети: студентско творчество, Георги Черняков, Литературна награда Георги Черняков, Учредително събрание
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/36/news/20776-literaturna-nagrada-georgi-chernyakov