Награди

Национална награда за литературна критика "Иван Радославов и Иван Мешеков"

Лауреат на Наградата е проф. д-р Антония Велкова-Гайдаржиева

◊ СЪБИТИЕТО

На 27 септември 2013 г. в гр. Златарица се проведоха традиционните литературни празници и връчването на Десетата национална награда за литературна критика „Иван Радославов и Иван Мешеков”.

Съучредителите на националната награда – катедра „Българска литература” при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и ръководството на Община Златарица присъдиха наградата на проф. д-р Антония Велкова-Гайдаржиева.

Десета награда за литературна критика „Иван Радославов и Иван Мешеков” – паметна статуетка – за цялостен научен принос и популяризиране на българската литература и литературна критика. Статуетката е изработена от проф. Константин Денев.

Досегашни нейни носители са – ст.н.с. Сабина Беляева (посмъртно), проф. Никола Георгиев, проф. Светлозар Игов, проф. Иван Радев, проф. Радосвет Коларов, проф. Михаил Неделчев, проф. Симеон Янев, проф. Чавдар Добрев, проф. Милена Кирова. 

*

Във връзка с честванията великотърновското издателство „Веста” пуска на пазара книгата „Ляво поколение” на Ив. Мешеков, превърнала се в настолна за българската интелигенция, и чието първо издание е от 1934 г. Автори на предговора и послеслова са акад. Иван Радев и Антония Велкова-Гайдаржиева.


◊ ДУМИ ЗА НАГРАДАТА

Уважаеми г-н кмете,
Уважаеми граждани на Златарица,
Драги колеги!
    
За пореден път сме заедно, за да се поклоним, всеки според силите си, пред две големи сенки от българския двайсети век.
    
За пореден път Иван Радославов и Иван Мешеков ни събират в родната си Златарица, за да си припомним, че над  нараненото тяло на България витае твърдият й дух и че този дух не е дошъл нито от Париж, нито от Петербург, а от пред- и подбалканските български градчета, които знаят да раждат, да възпитават и да помнят.
    
Вече век и половина, откак тихата българска провинция храни столицата с таланти, за да си ги върне следсмъртно в родните им градчета, където хората да ги помнят, тачат и славят съвсем конкретно, съвсем човешки. Без фанфари, без телевизионни включвания. Дълбоко и искрено.
    
Нашите Златаришки срещи са част от тази незабележима, но упорита нишка на културната ни памет, строяща големия, разширения пантеон на българските безсмъртници, които не намират място в гръмовните списъци на тържествените вечерни проверки.
    
Събрали сме се пак тихо, но с дълбока признателност да озвучим мястото на
Иван Радославов и на Иван Мешеков в Менделеевата таблица на българската литература. Ние сме дошли тук от София и от Търново, за да се порадваме и на вас, гражданите на Златарица, да ви поздравим, задето продължавате да стърчите високо сред затихващите функции на извънсофийска България и задето не забравяте да драснете на всеки две години по едно скромно кръстче в това светло квадратче от календара на българската памет.
    
Духът не признава нито столица, нито провинция, защото координатите му не са хоризонтални. Във вертикалата на българските словесни постижения вашите съграждани Иван Радославов и Иван Мешеков стоят високо. Много високо. Критици със съкрушителна литературна култура, с широк и всеобхватен поглед, с верен усет, със свой език и със собствена неповторима светлина в новата българска литература, дълга вече два века и половина.
   
Днес Иван Радославов и Иван Мешеков не са само отминали имена, припомняни под линия в нашите литературоведски текстове. Те са живи гласове, изговарящи живи идеи, мислещи върху все по-оживяващи книги и автори от отдалечаващото се, но уголемяващо се с годините литературно минало.
    
В навечерието на днешния празник с помощта на Община Златарица излезе книгата на Иван Мешеков „Ляво поколение”, подготвена за печат от академик Иван Радев като част от поредицата „Литература и критически утопии”. „Ляво поколение” е етапна книга не само за своя автор, но и за цялата българска интелигенция след края на Първата световна война. Много от идеите на книгата, писана в кризисно време, са валидни и днес и идват да потвърдят проникновения исторически и литературен усет на Иван Мешеков.
    
Наградата на името на Иван Радославов и Иван Мешеков е една от най-престижните национални литературни награди. Сред нейните лауреати се нареждат само силни, категорични имена на съвременната критика и литературознание – Сабина Беляева, Никола Георгиев, Радосвет Коларов, Светлозар Игов, Михаил Неделчев, Симеон Янев, Иван Радев, Чавдар Добрев, Милена Кирова.
    
Съучредителите на националната награда - катедра „Българска литература” при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и ръководството на Община Златарица, решиха тази година тя да бъде връчена на проф. д-р Антония Велкова-Гайдаржиева. (...) Много голяма част от научните разработки на Антония Велкова-Гайдаржиева са върху историята на българската литературна критика. Практически тя е работила върху творчеството на почти всички големи български критици – д-р К. Кръстев, Вл. Василев, Б. Пенев, Васил Пундев, Димо Кьорчев, Ив. Радославов, Ив. Мешеков.
    
Книгата й "Иван Мешеков или достоянията и зрелостта на литературната критика." (Велико Търново: Дар-РХ, 2012) беше най-тежък аргумент при предложението за наградата. Нейните достойнства бяха оценени високо от най-добрите познавачи в специални и нарочни рецензии. Книгата на Антония Велкова е първото цялостно изследване на творчеството на Иван Мешеков в българското литературознание и напълно заслужава високите си оценки. И тя, както и предишните книги на авторката, ни казват, че Антония Велкова не гледа на литературното минало като на музеен експонат, че го чувства на живо и го преживява като действителност, която е пред очите ни. В книгите си Антония Велкова се вълнува, мисли динамично, анализира проникновено и най-важното – пише дълбоко и красиво. 
    
Уверявам ви, че наградата и наградената са си взаимно достойни, че призът отива в ръцете на безспорен професионалист, честен литературовед и почтен човек, за когото литературата и литературната критика са не просто призвание, а начин на живот. Честито!

Проф. Иван Станков дн, ръководител на катедра „Българска литература” при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”
Автор: Организаторите
30.09.2013 г. 12:29
Посетено: 2006
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/36/news/17725-natsionalna-nagrada-za-literaturna-kritika-ivan-radoslavov-i-ivan-meshekov