Диагноза

Мамба миа

В един ленив следобед

Държавата ни издебна в един ленив следобед на бира и картофки, седна безцеремонно на свободния стол и с прелъстителна усмивка прошепна:

- Момчета, щете ли да ви науча на една игра?

- Иска ли питане! - отвърнахме ние и наточихме закърнели сетива.

Тя извади ново тесте, разчисти с лакът и раздаде карти.

- Но как се играе? – полюбопитствахме кротко.

- Ще научите по време на играта – надменно отвърна тя и хвърли чипове, на които пишеше: либерална демокрация, частна собственост, свободна инициатива, поемане на риск, избори, парламентаризъм, съд за виновниците, гражданско общество.

С блеснали души заложихме кой каквото има и свалихме картите. Държавата ги огледа с присвити очи и обяви:

- Мамба! - И прибра пода.

Разбърка картите, раздаде ги и хвърли други чипове: антимонополно законодателство, защита на конкуренцията, разкатаване на бюрокрацията и корупцията.

За да влезем в играта, ние си заложихме имотите, теглихме кредити, завъртяхме бизнес, изпълнихме всички фискални задължения, осигурихме се социално и здравно, застраховахме се, презастраховахме се, извадихме си нови разрешителни и свалихме гащите, пардон - картите. А тя, без дори да ги погледне, кресна:

- Мамба! - И пак прибра целия под.

"Чакай, ще видиш ти - рекохме си ние. - Разбрахме я твойта игра." А на глас помолихме:

- Я, държавице, раздай пак!

Тя тутакси изпълни желанието ни и хвърли нови чипове: европейско законодателство, стратегически инвестиции, публична администрация, конкурсно начало, Атлантида, Антарктида, Антимафия и прочие.

За да влезем в играта, ние си заложихме празните глави и по две леви ръце. И свалихме картите, и ревнахме в един глас:

- Мамба!

- Голяма мамба! - кресна тя още по-силно и пак прибра пода.
 
После ни духна пренебрежително дим в лицата и се изсмя:

- Тия па искат да ма бият на мамба!
Автор: Славимир Генчев
16.05.2008 г. 15:16
Посетено: 960
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/32/news/5888-mamba-mia