Диагноза

"Благодаря за което" и други нечистотии в българския език

За липсата на отношение към някои "бисерни" думи и изрази

Да, зная, живеем в смутни времена и, за жалост, други теми са на дневен ред. Но като абсолвентка на СУ „Климент Охридски“ при проф. Любомир Андрейчин (той водеше езиково предаване в Радио София и Институтът за български език носи неговото име), не търпи сърце българско юнашко филологическо!

Освен с русизмите, които отстъпиха място на англицизмите, което  естествено се налага в рамките на Световната глобализация, нашият роден български език е залят с какви ли не бисери, обеднява (може би не четем вече книги?) и в него се промъкват едни такива изрази... като този: „БЛАГОДАРЯ ЗА КОЕТО“.  Дали това е резултат на българската образователна система или на немарливостта на някои преподаватели, дори на цялото общество, което некритично приема някакъв подхвърлен израз и той бързо влиза в обращение? Колко грешки се намират в принт медиите, а от колегите им от ефира? Да не говорим за Парламента. Наскоро една от водещите се сбогува с „БЛАГОДАРЯ ЗА КОЕТО“... За което аз просто трябваше да пиша на редакцията. Интелектуалци, режисьори, актьори, фризьори – от устата на всички се чува. Когато ми е възможно, им правя този малък подарък лично - като ги коригирам. 

НАпредвид и ВЪВпредвид също се набива в очи и уши като се има ПРЕДвид, че още в началното училище трябва да се научи правилната форма.

Да не говорим за пълния или кратък член – ЪТ или – А или – ЯТ или Я (ПреподавателЯТ коригира ученикА. УченикЪТ благодари на библиотекарЯ).

И накрая бих искала да обърна внимание на една „мръсна“ дума, изричана ежедневно, многобройно „УЖАС, УЖАС“! Не го ли викаме с това? Но това е друга тема.

 

Параскева Николчева-Мау
Берлин - София

 

Автор:
Параскева Николчева-Мау
Публикация:
18.09.2020 г. 17:04
Посетено:
7733
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/32/news/31704-blagodarya-za-koeto-i-drugi-nechistotii-v-balgarskiya-ezik