Диагноза

SOS за централната научно-методическа и педагогическа периодика

Сливане/закриване на издания с доказана полезност за българските учители

Научно-методическата и педагогическата периодика на МОМН е в тежка криза. Авторитетни списания с десетилетна традиция и с ключова роля в българското образование в миг изчезват по решение на един администратор - директорът на Националното издателство за образование и наука "АзБуки".

Прекратено е самостоятелното съществуване на сп. "Предучилищно образование" (създадено през 1953 г.), на сп. "Начално образование" (създадено през 1961 г.) и на сп. "Педагогика" (създадено през 1945 г.). Трите списания са обединени в общо книжно тяло, в резултат на което техният специфичен педагогически профил стана неразпознаваем. Обемът на новия продукт е значително по-малък от общия обем на доскорошните отделни издания. Чувствителен е спадът в полиграфическото качество. Ликвидирана е и самостоятелността на списанията за природни науки - "Физика", "Биология" и "Химия". Теоретичното издание "Стратегии на образователната и научната политика" е механично събрано с Информационния бюлетин "Управление на средното образование".

Културната периодика, която другаде в Европа мислят за инвестиция и шанс за излизане от кризата, в България преживява срив в сектор образование.

Доскорошните самостоятелни педагогически и научно-методически издания бяха утвърден източник на знания, на споделен практически опит и на актуална образователна информация. Те бяха най-евтината и общодостъпна форма за квалификация на българските учители, както и поле за професионална изява на преподаватели от детската градина до университета и на изследователи с известност и влияние в педагогическата общност. Сляха се издания с уникален облик и собствена аудитория, при голям риск да изгубят абонати заради увеличената цена срещу набъбнал, но непрофилиран по съдържание обем. Сливането стана без обсъждания с учителите, без съгласуване с главните редактори и редколегиите, без публикуване на издателска концепция.

Погромът настъпи скоро след като бр. 1/2012 г. на вестник "АзБуки", издание на едноименното издателство, обяви, че списанията "ще излизат с увеличен брой страници", защото са "уважавани". Публикацията бе в челна рубрика, под наслов "Азбучни истини".

Изразявам своето гражданско и професионално несъгласие с разрушителната административна политика на НИОН "АзБуки" спрямо подвластната му в момента научно-методическа и педагогическа периодика, ползваща се с престиж и с популярност, печелена в дълголетни усилия.

Изразявам недоумение от сливането на списания, които до 2011 г. изцяло покриваха финансовите си разходи за предпечат, печат и разпространение, използвайки средствата от абонамент, реклама и спечелени проекти.

Изразявам възмущение от щетата, която трябва да понесе най-голямата професионална колегия у нас - учителската, и от лекотата, с която бе сринато качеството на основното средство за нейната квалификация.

Изразявам надежда, че ударът срещу педагогическата и научно-методическата периодика на МОМН не е непоправим; че МОМН, чиято структура е НИОН "АзБуки", ще анализира ситуацията и ще възстанови списанията, изготвяйки за тях политика, съответна на мисията им.

Доц. д-р Огняна Георгиева-Тенева

Автор:
16.03.2012 г. 21:37
Посетено: 1793
Етикети: МОМН, периодика, Азбуки, Надя Кантарева-Барух, периодически издания, научно-методическа периодика, педагогическа периодика, НИОН Азбуки
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/32/news/14338-sos-za-tsentralnata-nauchno-metodicheska-i-pedagogicheska-periodika