След-и

Книга за рода на Чинтулови е представена в Сливен

Представяне на "Петър Миндов-Чинтула и неговото потомство" от Гавраил Стоянов

В Клуба на дейците на културата в Сливен родолюбци и почитатели на генеаложките изследвания присъстваха на труд с приносен характер в жанра, проследяващ развоя и ролята през Възраждането на членовете на сакралната за България фамилия Чинтулови. Книгата на Гавраил Стоянов „Петър Миндов-Чинтула и неговото потомство” (т. I, София, 2009) разкрива дългогодишната събирателска дейност на автора в осветяване пътя на един почитан род и връзките му – родствени и духовни, с възрожденските деятели от видните фамилии на Сава Доброплодни, братя Миладинови, Петър Берон, Бурови, Михайлови и др. Наред с представянето на творбата в София в читалище „Славянска беседа”, премиерата й в  родния град на Добри Чинтулов (създател на революционни песни и най-изтъкнат представител на рода), се очакваше с интерес от потомците  и признателните сливенци.

И тук изследването бе представено от доц. ст.н.с. Антоанета Запрянова (председател на Българското генеаложко дружество „Родознание”), която определи т. I като родово изследване с несъмнена познавателна стойност. То обогатява националния генеалогичен фонд с интердисциплинарния си подход, ползващ методите на историческата наука, краезнанието, културологията, социалната генеалогия, ономастиката и др.


Сам потомък на Чинтуловия род, като правнук на Иван Чинтулов, 89-годишният Гавраил Стоянов е възприел и осъществил с отговорност творческата цел да представи задълбочено и пространно Чинтуловите гранки, израсли под въздействието на стожера Петър Миндов, и добродетелите му. (Авторът не присъства на премиерата в Сливен поради преклонната си възраст и по здравословни причини. Експозе от неговия труд бе прочетено от Чинтуловата родственица Теодора Иванова.) Той е включил нови, неизследвани или малко познати факти за членовете на рода, разкрил е наследствените им белези, както и приносите в общественозначими професии и социалния живот. По твърдението на рецензентката съдържанието не е оформено като „романово повествование”, но впечатлява с хубавия, стегнат и четивен език на автора”.

Актьорът Ивайло Абаджимаринов прочете откъс от книгата, както и стихотворението „Корен”, написано от  дъщерята на Гавраил Стоянов. На представянето на книгата в Сливен присъстваха творци, членове на местното Генеаложко дружество „Родознание” и много граждани. Спомени и свои впечатления от книгата изразиха потомци, както и историците Васил Дечев и Цветка Башева, Стефан Джагаров (брат на
Георги Джагаров), член на УС на дружеството и др. Доц. Запрянова изрази несъгласие с битуващите съмнения от някои български „творци” относно авторството на Чинтуловите песни, като говори и за трудностите пред изследователите заради неразвитостта на генеалогическата наука. Изказалите се споделиха затруднения и от препятствията за достъп до някои видове архивни единици (поради клаузи в Закона за защита на личните данни).

Сливенци бяха развълнувани от прочетените от актьора редове в есето на Константин Константинов за Чинтуловите песни като „неугасващи столетници в една младост, запътена към утрешния ден”. Предвижда се подготвеният т. II от изследването да излезе само със спомоществователския жест на разпръснатите по целия свят видни Чинтулови потомци.

Автор: Иванка Денева
17.05.2010 г. 16:40
Посетено: 1272
Етикети: Сливен
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/31/news/9984-kniga-za-roda-na-chintulovi-e-predstavena-v-sliven