След-и

ВСУ "Черноризец Храбър" връчи удостоверения на преподаватели по руски език

Лятна квалификационна школа „Съвременни педагогически технологии в обучението по руски език като чужд”

ВСУ "Черноризец Храбър" връчи удостоверения на преподаватели по руски език


◊ СЪБИТИЕТО

Руският център на ВСУ „Черноризец Храбър”, проведе от 3 до 7 август 2009 Лятна квалификационна школа „Съвременни педагогически технологии в обучението по руски език като чужд”.

Лятната квалификационна школа бе посветена на Годината на България в Русия и 210-та годишнина от рождението на
А.С.Пушкин, като се състоя в рамките на международен проект с Фонд „Русский мир” и при съдействието на Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) на Република България.


◊ ПОВЕЧЕ ЗА ФОРУМА

Подобна лятна школа се провежда за първи път извън пределите на Руската Федерация. Обучението премина по методики, които се прилагат за първи път при подготовката на преподаватели по руски език. Интересната програма в областта на методиката на преподаване на руски език като чужд, включи в себе си лекции, методически семинари и практикуми с водещи специалисти. Проф. дпн Леонид Московкин, професор на СПбГУ и РГПУ „А. И. Герцен”, директор на секретариата на МАПРЯЛ и доц. д-р Олга Лазарева, и двамата от Катедра „Руски език като чужд и методика на преподаването му” във Факултета по филология и изкуства на Санкт-Петербургския държавен университет, д-р Стоянка Почеканска, главен експерт по руски език в МОМН, и доц. д-р Галина Шамонина, директор на Департамент „Чуждоезиково обучение” на ВСУ „Черноризец Храбър”, способстваха за повишаване квалификацията на педагозите-русисти чрез обмен на иновационни образователни и информационни технологии, както и прилагането на съвременни методи в обучението по руски език.

Руският център във ВСУ „Черноризец Храбър”, посрещна в залите си преподаватели по руски език от средните и висши училища в България. Участници имаше от почти всички краища на България – София, Пловдив, Велико Търново, Русе, Видин, Враца, Ямбол, Шумен, Мездра, Дупница, Попово, Разград, Стара Загора, Търговище, Горна Оряховица, Дулово и др.

В заключителната част проф. д.ик.н. Анна Недялкова, ректор на ВСУ „Черноризец Храбър” и Председател на борда на Руския център, раздаде удостоверения и награди на участващите в обучението преподаватели, а Руският център получи подарък от проф. Московкин, който дари цялата литература, по която се проведе петдневната школа във Варненския свободен университет.
Автор: Петър Павлов
07.08.2009 г. 23:37
Посетено: 1441
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/31/news/8321-vsu-chernorizets-hrabar-vrachi-udostovereniya-na-prepodavateli-po-ruski-ezik