След-и

Калина Канева - изложба и книга за Граф Николай Игнатиев

Големият дипломат Н. П. Игнатиев в снимки, факти и документи

◊ СЪБИТИЕТО

На 8 май 2008 в Народно читалище "Славянска беседа" в София се състоя представяне на фотодокументалната изложба "Моят идеал - свободна България" и книгата "Н. П. Игнатиев - графът на българите" на журналистката Калина Канева.

Изявата се посвещава на 130-годишнината от Освобождението на България от турско робство и годината на Русия в България.
 

◊ ПОВЕЧЕ ЗА СЪБИТИЕТО

Слово за Калина Канева и книгата й "Н. П. Игнатиев - графът на българите" произнесе г-н Марин Кадиев, председател на Съюза на независимите български писатели.

Изказвания направиха и бивши ученици на К. Канева от столичното VI училище "Граф Николай Игнатиев": проф. д-р Стефан Габровски, известен хирург, както и г-н Иван Джостов, родом от с. Граф Игнатиево, Пловдивско, с чието съдействие е издадена тази книга с много снимки и документи.

Изданието на книгата е финансирано от г-н Яков Нив - управител на фирма "МЕЛИНА" ООД, инвеститор на строителството на МОЛ "Марково тепе" в гр. Пловдив.
 
Ученици от училище ''Граф Игнатиев" изнесоха концертна програма и станаха активни участници в тази изява, обогатила всички, докоснали се до живота и делото на истинския българолюбец и велик дипломат.

Авторката Калина Канева благодари на всички, които й помогнаха да запознае много хора с името на граф Николай Игнатиев, останало за столетия в народната памет.


◊ ЗА АВТОРКАТА

Журналистката Калина Канева е автор на студията "Творческият процес у М. Лермонтов" (1960, издателство на СУ "Св. Климент Охридски"); на книгите: "Симетрия на времето. Срещи и разговори с академик Дмитрий Лихачов", 1984, С., издателство "Народна младеж"; "Рыцарь Балкан. Граф Н. П. Игнатиев", 2006, Москва, Центрполиграф; "Н. П. Игнатиев - графът на българите", 2008, С., издателство "Абрис Дизайн Център" (535 стр. и 400 илюстрации).

Калина Канева е автор на много статии в сборници, в българския и чуждестранен печат, на сценарии и фотодокументални изложби. Интересът й към граф Н. П. Игнатиев, неговите сподвижници, предци и потомци, възниква в началото на трудовата й дейност като учителка в софийското VI ОУ "Граф Н. П. Игнатиев".

Новата й книга е резултат от дългогодишно изследване и събиране на неизвестни и малкоизвестни факти и снимки на исторически личности, приели съдбата на България като своя житейска мисия и същевременно е мост към нашето съвремие.

Автор: Димитър Боримечков
11.05.2008 г. 19:15
Посетено: 1611
Етикети: изложба
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/31/news/5822-kalina-kaneva-izlozhba-i-kniga-za-graf-nikolay-ignatiev