След-и

Пресконференция по повод юбилейното честване на музейното дело в Сливен

130 години музейно дело и 95 години Сливенски музей

◊ СЪБИТИЕТО

На специална пресконференция директорът на Регионалния исторически музей в града под Сините скали Георги Кюпчуков и Дора Ескидарова – началник-отдел "Култура и вероизповедания" в общината, запознаха журналистите с предстоящите дейности по подготовката за честване през май на 130-та годишнина на музейното дело и 95 години от създаването на сливенския музей.

В организацонния комитет личат имената на видни учени, ръководители на научни институти, представители на общината, частния бизнес и банковото дело. Като секретар на комитета, Г. Кюпчуков подчерта включването на събитието в националния културен календар на МК – израз на ролята и значението на РИМ в живота на Сливен и България. То ще протече под патронажа на кмета Йордан Лечков и министъра на културата проф. Стефан Данаилов.


◊ АКЦЕНТИ

. Сред акцентите се откроява предвидената научна конференция по неизследваната тема „Българските музеи в условията на членство на страната ни в Европейския съюз”, която също ще присъства в националния календар на културните прояви. До края на месец февруари 2008 г. се очакват заявките с доклади и научни съобщения от специалисти във ВУЗ, институтите на БАН, МК, регионалните музеи и др. Научен ръководител е Петър Миладинов – началник-отдел „Евроинтеграция и отношения с международни институции” в Министерството на културата. Тематичните кръгове предвиждат засягане на актуални проблеми за ролята на музеите в опазване на идентичността ни, културното многообразие и развитието на „културната индустрия” на България като център на национален и международен туризъм. Навременно ще бъде дискутирането и на въпроса за правната защита на културното ни наследство в контекста на приемането на Закона за съхранение и развитие на паметниците на културата.

. В ход е дейността по реализиране на дългогодишната идея за издаване от РИМ на Годишник, с включване на материали от изследвания на траколози, изкуствоведи, краеведи и др. Материалите вече са постъпили за рецензиране в институтите на БАН, като до март ще бъде осъществен и печатът. Ще излезе и „Алманах на сливенските кметове” -  с богат снимков материал за дейността и приносите им, както и за съставите на общинските съвети от 1878 година до днес. Финансовото обезпезчаване на изданието
– плод на тригодишна работа, се поема от община Сливен.

Събитието ще бъде отбелязано и с юбилеен вестник, както и с тържествен концерт. Ще бъде връчена „награда на заслужил деятел на музейното дело – почетен знак”, който преди десет години бе присъден на Мария Червендинева. Специална комисия ще излъчи номинираните и отличени с грамота дарители и активни сътрудници на музея.

. Във връзка със 140-тата годишнина от гибелта на четата на Хаджи Димитър ще бъде открита нова документална експозиция в едноименната къща-музей, по проект и художествено оформление на арх. Йордан Иванов от София. Предвидено е и „експониране” на гробницата в с. Калояново (IV в. пр. н.е.) с откритите през 1962 година от специалисти на Археологическия институт при БАН находки, които се намират във фондовете на музея. Ще бъде открита изложбена експозиция (с бронирани витрини) - за популяризиране на резултатите от последните археологически проучвания, главно от миналата година, на Георги Китов.

Специално проектирани и поставени указателни табели на кирилица и латиница ще сочат на гражданите и гостите музейните обекти, като рекламни пана на подлези и изходните магистрали ще привличат към културно-историческото богатство на Сливен.

. Решаването на въпроса за ще допринесе за материалната база на РИМ представяне на експозиция с по-дълготрайно присъствие, но с динамична насоченост и подвластна на обновление. Предвидени са ремонт и подобряване на средата в залите на музея, средства за ремонтиране вътрешната част на къщата музей „Хаджи Димитър” и за архитектурния обект „Туида” – част от пътеките на културния туризъм. Ще продължи и проучването на разкритите девет надгромни могили,  извършване на реставрация и консервация на находките и оформяне, по подходящ начин, на път до тях. Сумите по тези дейности са залегнали във финансовата програма на общината.

По проекта за „Долината на тракийските царе” се търсят и други източници (кандидатстване по програми пред американското правителство). Друг важен обект е „Хисарлъка” и необходимостта от реставрация и консервация (частта към южната порта и комуникациите, водещи до него). Те ще се извършат по проект на арх. Минчо Ненчев, който работи съвместно с  Николай Овчаров.

Автор: Иванка Денева
01.02.2008 г. 23:46
Посетено: 748
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/31/news/5252-preskonferentsiya-po-povod-yubileynoto-chestvane-na-muzeynoto-delo-v-sliven