След-и

Хайку репортаж

От конференция в музея „Земята и хората” на тема „Хайку и западната поезия”, 23.05.07

Дъжд
Препълнени обувки
Ходя по вода


Изтокът и Западът
в земята
и хората


Всички слушат
дъжда.
Никакво хайку.


Пауза – дъжд
Празна бутилка –
пълна бутилка


Чадър
до аметистова геода –
„Земята и хората”


„Зимна нощ” –
Пушкин, Исса,
Дейвид.


Метафората
в хайку?
И отклик


(Вид хайку) „сенрю” –
нищо човешко
не му е чуждо


Какво правя
докато пиша хайку -
виждам


казаното
повече от изказаното –
Едвин


„Скорците дойдоха
Така беше лани, по-лани
...всякога”    
(„Скорци” на Елин Пелин – из „хайку моменти в природата на литературата – видения на Илиана)


Прощъпулник на
„Човекът, който пишеше хайку” –
Дейвид!


Дейвид Ланю
чете облаци
на кирилица


Превод от Светла –
музика в ухото
на чужденеца


Неспирен телефон
звъни в музея –
нов член на „Гологан”?


Гологан –
кавал в празнотата
на думите


Майски дъждове –
слънце, защо
чак на залез?


Сирма (Сиромахова) –
глухарче,
до виждане!


Нощни птици
половин луна
ухо

Автор: Илиана Илиева
24.05.2007 г. 15:10
Посетено: 714
Етикети: репортаж, Хайку
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/31/news/4024-hayku-reportazh