След-и

Изчезващите къщи / Хубавите къщи

Национална кампания на Съюза на архитектите в България “Наследство в риск”

Изчезващите къщи / Хубавите къщи
Автор на плаката: Вихра Бобчева


◊ СЪБИТИЕТО

Изложба в галерия Дом на архитекта -  Варна Изчезващите къщи / Хубавите къщи

Експозицията бе открита на 21.05.2007 г. и се превърна в едно от значимите културни събития в града преди 24 май.

Съхранявайки архитектурна памет на нашите селища и градове, ние съхраняваме и надграждаме културните нива, достигнати от предците. В този смисъл оценката за миналото не е елементарна реминисценция, а процес, който пренася духовни ценности, моделира и култивира националната идентичност.


◊ ПОВЕЧЕ ЗА ИЗЛОЖБАТА

С приемането на България в Европейския съюз от началото на тази година, темата за архитектурата като код за национална идентичност придобива особена значимост. Тя се нуждае от допълнителна артикулация, както в архитектурните среди, така и в широкото публично пространство. Необходимо е да изработим обществен консенсус за визията на архитектурната среда в България. Визия не въобще, не по принцип, а като един добре премислен баланс между новото и старото, който задължително включва приемственост и опазване на българското архитектурно наследство. Наследство, в което хубавите къщи придобиват статута на изчезващи къщи... Може би защото не ни достига инстинкт за национално самосъхранение...

Изложбата в галерия Дом на архитекта Варна, открита на 21.05.2007 г., подкрепя националната кампания на Съюза на архитектите в България “Наследство в риск”, която продължава да събира информация за “Червена книга” на архитектурното наследство на България. В навечерието на празника на българската култура – 24 май, авторите на изложбата - архитекти, художници, графични дизайнери, фотографи и журналисти от Варна изразяват в творбите си своето безпокойство от недостатъчната грижа към архитектурното наследство и отправят своето послание за общия ни ангажимент към българската култура.

Идеята на куратора на проекта арх. Станчо Веков е със средствата на различни изкуства и различни автори от различни житейски сфери да привлече вниманието на културната общественост върху архитектурното наследство.

В подготвяната в продължение на месеци изложба участват 22 автори - архитекти, художници, фотографи и журналисти, които с много пристрастие към темата представят живопис, акварел, графика, рисунка, фотография.

Алтернативният подход, заложен в много от творбите, е изведен на първо място при фотоколажите. Това проличава още в наименованията им: ”Рекламирайте старите сгради, докато ги има!”, ”Последните часове на Военноморската болница/Френския девически колеж” – Светла Пенчева, ”История на Дупката” – Ангел Ненов, ”Nevermore” - Петър Атанасов, “От/Донесени от вихъра” – Виолета Тончева, “Епохи” – Жоро Нончев и др.

На първото ниво в Дома на архитекта голямото експресивно платно на Пламен Монев въвежда посетителя в емоционалната колористика на Варненското лято с Катедралата и Градския часовник. До него са таблата с “Кованото желязо на Варна” – проект на студентите по архитектура – пети курс във ВСУ “Черноризец Храбър”, с ръководител доц. д-р арх. Красимира Вачева. Следват на междинното и второто ниво платната на Светлин Ненов “Старият Вулкан” и “Къркалясници” (старинни къщи), “Варненската опера” на Марина Русева, акварелите на арх. Здравка Нейчева, Калина Дамаскинова, рисунките на арх. Станчо Веков, офортите на Стефан Радков “Моята улица I” и “Моята улица II” и т.н.

Посетителите на изложбата могат да намерят пресматериали за националната кампания на САБ “Наследство в риск” и да сигнализират в анкетна карта за застрашени архитектурни паметници. Културното събитие намери широк отзвук във всички варненски медии, очертаха се идеи за партньорски проекти, а превръщането на изложбата в традиция, е сигурно.

Автор: Виолета Тончева
24.05.2007 г. 14:35
Посетено: 1038
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/31/news/4023-izchezvashtite-kashti-hubavite-kashti