След-и

Над 150 души на премиерата на „Юридически поглед към Процеса на Васил Дякон Левски“ от доц. д-р Маргарита Златарева

Какъв от правна гледна точка е един от най-болезнените за България процеси?

Над 150 души на премиерата на „Юридически поглед към Процеса на Васил Дякон Левски“ от доц. д-р Маргарита Златарева

 

Приносният труд „Юридически поглед към Процеса на Васил Дякон Левски“ от бившия конституционен съдия и преподавател по граждански процес доц. д-р Маргарита Златарева се появи на пазара в началото на февруари и успя да привлече вниманието на юристи, историци и общественици.

Какъв е статутът на Специалната нарочна комисия, която е провела Процеса, с какъв акт е завършил той и какво е съдържанието и тежестта на този акт – въпроси, на които в различните епохи се отговаря нееднозначно, дори спекулативно.

На премиерата на книгата с предговор от проф. Пламен Павлов, провела се от 18:30 ч. на 12 февруари 2020 г. в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, се събраха над 150 души, които заедно с журналиста Георги Ангелов, историка проф. Пламен Павлов, пеналиста проф. Веселин Вучков и самата авторка, се опитаха да намерят отговор на тези въпроси.

За проф. Пламен Павлов книгата на доц. Златарева показва категорично, че Османската империя, макар и със закъснение осъзнава, че си има работа с една политическа организация и лидер, който е на национално равнище.

Към него се присъединиха и Георги Ангелов, и проф. Веселин Вучков, които изтъкнаха прецизността, с която е работено с различните източници.

„Целта на книгата е да посоча правните доводи, въз основа на които е осъден Васил Левски съобразно законите на Османската империя към онзи момент“, обясни доц. Златарева. Тя посочи, че по това време в империята е имало един султански наказателен закон, който предвижда три разпоредби със смъртно наказание, когато те са за политически деяния.

„Левски е осъден за подбуждане към въстание с прокламации и сказки по мегдани, както се изразява законът. Той е осъден по три политически престъпления, наречени политически от глава 1 от Наказателния закон, която се казва „Злодеяния и престъпления против вътрешната безопасност на Османската империя“. Всъщност процесът е политически“, каза доц. Златарева.

Тя посочи, че едва на четвърто място е престъплението срещу личността – за убийство. Според турския закон то се наказва с 15 години затвор, но ако е политическо се предвижда и смъртно наказание.

В края на вечерта бившият президент на Република България Петър Стоянов сподели, че за него изводът от разговора тази вечер и прочетеното в книгата на доц. Златарева е, че големият принос на тази книга е да отговори на най-важния въпрос: дали въстанието започва с Левски. И че ако не е фигурата на Дякона, въстание реално не би могло да има – факт, който става очевиден с признанието на Османския съд. Накрая той подчерта, че изданието на „Юридически поглед към Процеса на Васил Дякон Левски“ издига Васил Левски на равнището на осъзнат политически деец.

Събитието беше уважено и от проф. Даниел Вълчев, проф. Янаки Стоилов, проф. Мария Славова, адвокат Валентин Брайков и други изтъкнати български юристи и историци.

Доц. д-р Маргарита Златарева е родена в гр. Карлово, където завършва гимназия „Васил Левски“. Учи право в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специализира банково право в „Joint Vienna Institute“, Австрия и конституционно правораздаване в гр. Карлсруе, Германия. Доктор по право.

Професионалният ѝ живот е свързан с правоприлагането на гражданско и търговско право като съдия във всички съдебни инстанции – районен съд, окръжен съд (в гр. Пловдив) и Върховен касационен съд. Девет години е страж на Конституцията като съдия в Конституционния съд на Република България, след което влиза в академичните среди като преподавател по граждански процес.

Автор е на „Юридически лица с нестопанска цел“ (с две издания), монографията „Процесът за отмяна на решенията на общото събрание на корпоративни общности“ и учебника „Международен граждански процес“. Участва в авторски колектив на „Граждански процесуален кодекс – приложен коментар“, автор е на сборници и на десетки научни статии в областта на дружественото, нестопанското право и гражданския процес.

 

Автор: Изд. Сиела
14.02.2020 г. 15:57
Посетено: 1078
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/31/news/30909-nad-150-dushi-na-premierata-na-yuridicheski-pogled-kam-protsesa-na-vasil-dyakon-levski-ot-dots-d-r-margarita-zlatareva