След-и

Изложба от архивни материали, посветена на 120-годишнината от рождението на Христо Смирненски

13-23 ноември 2018 г., Университетска библиотека „Св. Климент Охридски”

Изложба от архивни материали, посветена на 120-годишнината от рождението на Христо Смирненски

 

В периода 13-23 ноември 2018 г. в Университетската библиотека „Св. Климент Охридски” за първи път се представя голяма част от архивната сбирка на Христо Смирненски, притежавана от Института за литература при БАН. Подбрани са лични документи на поета, много снимки, ръкописи, тетрадки с ранни творби, част от кореспонденцията му.
В експозицията могат да се видят едни от най-ценните реликви: ръкописът на „Жълтата гостенка”; изключителният корпус от карикатури „Еманципираната жена”, които го показват освен като отличен сатирик, и като чудесен карикатурист; както и особено покъртителните документи от последните му дни: рисунки, температурните листове, няколко ръкописа, които все още носят следи от кръвта му, и писмото до Надежда Измирлиева, писано на 12 май 1923 г.

На откриването на изложбата гл. ас. д-р Емилия Алексиева от Института за литература при БАН представи структурата на този важен за цялата българска общественост архивен фонд. Той съдържа 339 архивни единици, групирани в няколко тематични гнезда: биографични материали; творчески материали, разделени на проза и поезия; илюстративни материали, които съдържат снимки, рисунки и карикатури на Смирненски. Кореспонденцията – писмата от и до него, както и спомени за поета е отделена в друг корпус. В архивния фонд се съхраняват снимки на лица, свързани с житейския и творчески път на Христо Смирненски; първите издания на неговите книги и книги от личната му библиотека.

Не пропускайте възможността да се докоснете до литературните следи, оставени от самия поет. Изложбата ще продължи до 23 ноември 2018 г.

 

Автор: Университетска библиотека „Св. Климент Охридски”
14.11.2018 г. 13:46
Посетено: 918
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/31/news/28555-izlozhba-ot-arhivni-materiali-posvetena-na-120-godishninata-ot-rozhdenieto-na-hristo-smirnenski