След-и

Регионална кръгла маса се проведе в РБ „Гео Милев” – гр. Монтана

Съвременните библиотеки с особена грижа към teen поколението. Библиотеките и новите дигитални деца – поколение Z

Регионална кръгла маса се проведе  в РБ „Гео Милев” – гр. Монтана


В рамките на Националната библиотечна седмица „Библиотеките в подкрепа на устойчивото развитие” (9-13 май 2017), на 10 май 2017 г. в Регионална библиотека „Гео Милев” – гр. Монтана се проведе Регионална кръгла маса на тема: „Съвременните библиотеки с особена грижа към teen поколението. Библиотеките и новите дигитални деца – поколение Z”. На срещата присъстваха г-н Александър Герасимов – директор Дирекция „Хуманитарни дейности”, г-жа Нели Василева – гл. експерт „Култура и вероизповедание” при Община Монтана, журналисти, библиотечни специалисти от региона.

Регионалната кръгла маса бе открита от Анелия Иванова-Тодорова, директор на Регионална библиотека „Гео Милев” – гр. Монтана. Тя сподели, че „целта е да насърчаваме инициативи и гражданско участие в областта на дигиталните науки, да предоставим възможност за свободно разясняване на всички проблеми от обществен интерес и да съдействаме за разрешаването им. Да подпомагаме родителите и учителите на съвременните деца да повишат своята дигитална грамотност, за да развиват когнитивни и социални умения, критично мислене, грамотност за боравене с цифровите технологии и онлайн медии. Целта е да бъде намалена младежката безработица, емиграцията и да се повиши ефективността на образователната система функционалната грамотност на децата и населението”.

Модератор на кръглата маса бе Росица Денкина – библиотекар в отдел „Читални”. Участниците се включиха с мултимедийни презентации по темата. Първата презентация бе на тема: „Разпознаваме ли днешните дигитални деца? Опит за профил на поколенията X, Y, Z”, представена от Богдан Горанов – библиотекар в отдел „Читални”. След него възможностите и предизвикателствата на „е-поколението” разгледа Сибил Бойчев – програмист уеб сайтове в РБ „Гео Милев”.

Библиотечните специалисти в отдел „Заемна за възрастни” - Биляна Димова и Мариета Младенова, показаха „Библиотеката като място за истински приятели и търсещи читатели”, споделяйки защо е важно четенето и как библиотекари, учители и родители насърчават четенето сред тийнейджърите. Те представиха най-предпочитаните жанрове сред младите хора, като на първо място са фентъзи, следвани непосредствено от трилър и фантастика.

Как читалищните библиотеки са в крак с изискванията на времето и потребностите на тийнейджърите, по какъв начин привличат млади хора, които да бъдат част от живота и събитията на библиотеката и пред какви проблеми са изправени читалищните библиотекари, сподели Диляна Генкова – библиотекар при НЧ „Развитие – 1928” - с. Замфирово. Добри практики за приобщаване на тийнейджъри, чрез иновативни идеи и как възпитават любов към четенето от най-ранна детска възраст, сподели Корнелия Гинина, работеща като библиотекар в НЧ „Рало – 1891” гр. Вълчедръм.

Славомира Кирилова – библиотекар при VI СУ „Отец Паисий” – гр.Монтана посочи значението на училищната библиотека като неразделна част от учебно-възпитателния процес, каква е и каква трябва да бъде училищната библиотека през погледа на учениците. Валерия Кръстева-Иванова, завеждащ отдел „Комплектуване, обработка и каталози” при РБ „Гео Милев”, представи отговорностите и ролите на родителя на дигитално дете.

Поколение Z – децата, родени между 1995 г. и 2009 г., са потопени изцяло в дигиталните технологии. Бързо и успешно усвояват техническите новости. Те са изключително визуални. Приемат за по-естествено да питат Google по даден въпрос вместо своите родители. Заобиколени от компютри, смартфони, таблети, телевизори и лаптопи, те не знаят какво е свят без Интернет. Основните проблеми, дискутирани на срещата, касаеха разбирането на новите дигитални деца и грижата, която оказват учителите, родителите и библиотекарите в стремежа си да направят „децата – поколение Z” по-разгадаеми. Всички участници бяха единодушни, че не трябва да ограничаваме дигиталните деца, а да търсим ефективна комуникация с тях, обръщайки внимание на нуждите, потребностите и интересите им. Важно е да знаят, че в библиотеките, младите хора ще бъдат насърчавани и вдъхновявани да творят, да общуват, създавайки нови приятелства, да научават нови неща и не на последно място да се забавляват.

Автор:
Веселина Младенова
Публикация:
11.05.2017 г. 13:08
Посетено:
1060
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/31/news/25676-regionalna-kragla-masa-se-provede-v-rb-geo-milev-gr-montana