След-и

Публични лекции на Клуб "Юрист" в ОУ "Никола Обретенов" - гр. Русе

По случай Международния ден на свободата на словото

Публични лекции на Клуб "Юрист" в ОУ "Никола Обретенов" - гр. Русе

По случай Международния ден на свободата на словото – 3 май, местната русенска младежка организация Клуб “Юрист” проведе две публични лекции в Основно училище “Никола Обретенов”. Лектори бяха председателя на клуба – Браян Златев и заместник-председателя – Деница Мутафова.

Първата лекция бе на тема “Домашното насилие – Как да се защитим?”. На нея Браян Златев запозна учениците със същността на домашното насилие и неговите най-често срещани форми. Обстойно бяха разгледани правата на лицата, пострадали от домашно насилие, мерките за защита и реда за тяхното налагане съгласно Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН).

Втората лекция бе на тема “Трафикът на хора – съвременното робство”. На нея Деница Мутафова запозна учениците с трафика на хора, като организирана, криминална дейност. Подробно бяха разгледани и мерките за предотвратяване и противодействие на трафика на хора, както и тези за закрила и помощ на жертвите по реда на Закона за борба с трафика на хора (ЗБТХ).

Клуб “Юрист” е учреден през месец април 2014 година. Главната цел на клуба е да активизира младите хора в обществото, да насърчи тяхната инициативност и отговорност към общността, както и да обедини настоящите и бъдещи членове на Клуба, които имат интереси в областта на правото. Клуб “Юрист” е инициатор на различни по вид мероприятия в областта на правото. Организацията е провела множество различни дискусии, обучения и консултации с цел повишаване на правната култура на гражданите.


Автор:
Организаторите
Публикация:
04.05.2017 г. 17:38
Етикети:
правопублични лекцииРусеКлуб Юрист
правна култура
младежка организация
Посетено:
1101
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/31/news/25608-publichni-lektsii-na-klub-yurist-v-ou-nikola-obretenov-gr-ruse