След-и

РБ "Хр. Смирненски" - Плевен организира среща с депутати

Национална библиотечна седмица

◊ СЪБИТИЕТО

На 22 май 2006 г. РБ ”Христо Смирненски” – гр. Плевен организира среща с народните представители от Плевенския регион.

Срещата бе част от програмата, посветена на националната библиотечна седмица и целта й бе депутатите да се запознаят с проблемите на библиотечните работници, както от регионалната библиотека, така и на онези от общинските и градски читалищни библиотеки.


◊ ПРОБЛЕМИТЕ

Бяха поставени въпроси, свързани с недостатъчната автоматизация на библиотеките, липсата на интернет връзка, недостатъчните средства за комплектуване на литература, слабото оборудване с канцеларска и офис техника.

Библиотекари поставиха въпроса за трудовото възнаграждение, което в най-голямата библиотека в региона е 252,40 лв. средна брутна заплата, далеч по-ниска от средната за страната и бранша. Те подчертаха, че във всички библиотеки работят специалисти с висше и полувисше образование, библиотекарят се занимава с всеобхватна и разностранна библиотечна и библиографска дейност. Успоредно с това те работят активно с ученици, учители, специалисти и ръководят читателските им интереси.

Провеждат уроци с ученици от 1. до 12. клас, участват в колективни четения, запознават своите читатели с представители на науката, изкуствата и културата.

Изказа се мнение, че трудът на библиотекаря е недооценен в сравнение с този на учителите, въпреки че неговият творчески труд е също посветен единствено на обучението и възпитанието на ученици и студенти.

Мисията на библиотекаря е игнорирана и в началото на 21. век, пред прага на влизане в ЕС би трябвало той да получи внимание, грижи и най-вече средства. 

Предложено бе 25 май да бъде неработен ден и по случай празника библиотекарите да получат по една минимална работна заплата, с което да се признае техният труд и усилия за запазването и съхранението на знанията и постиженията на човечеството и предаването им на младите хора.


◊ ОБЕЩАНИЯТА

Анелия Мингова и Антон Василев обещаха да лобират пред Народното събрание за промяна в законодателството в сферата на културата, което да промени статуса на библиотечния работник и мотивира неговия труд.

Депутатите направиха дарение на книги от издателство „Захари Стоянов”, на Пелин Пелинов и други автори.
Автор: Здравка Шейретова
24.05.2006 г. 18:10
Посетено: 588
Етикети: Смирненски
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/31/news/2307-rb-hr-smirnenski-pleven-organizira-sreshta-s-deputati