След-и

Семинар “Дигитализация на книжовното културно наследство в българските библиотеки”

Квалификационен семинар в Сливен

Творческата инициатива бе организирана от най-големия културен институт в Сливен - Регионална библиотека „Сава Доброплодни”, с финансовата подкрепа на Министерството на културата. В работата на  квалификационната форма участваха над 60 библиотечни работници от Сливенска област, работещи  в читалищните средища.

 Характеризирайки ролята във времето и изменящите се - с навлизането на новите информационни технологии - функции на големите обществени  библиотеки, организаторите акцентират на приносите на „отделните видове български центрове на книгата: Националната, академичните, регионалните и няколко големи читалищни библиотеки - в утвърждаване като хранилища на националната книжнина”.

Съобразно значимостта на богатствата, които съхраняват, са и предприетите от някои от тях адекватни мерки за запазването им – с оглед заплахата от поражение на ценните колекции от попълзновенията на времето, тъй като са създадени върху носители с „киселинно съдържание на хартията, употребявана до края на XIX век”. Така ръководствата на книжовните центрове отговарят не само на разпоредбите и изискванията на Закона за културното наследство, но и на новите повели за дигитализация и реставрация на документите и на възможностите за разширяване досега на ползвателите до запазените оригинали.

Регионална библиотека „Сава Доброплодни” в Сливен е сред утвърдените средища в страната, целящи със системните си и плодотворни действия непрестанно подобряване качеството на обслужването и улеснен достъп до библиотечните масиви - в съответствие с високата цел в близките няколко години за осъществяване процесите на дигитализация и ползване от читателите на съхранените ценни издания.

Регионалният квалификационен семинар по тези въпроси бе проведен в комплекс „Дева” в града под Сините скали и открит от директора на културния институт д-р Росица Петрова-Василева, която привлече вниманието на присъстващите с пленарния доклад на тема: „Опазване на книжовното културно наследство в България – състояние и перспективи”, придружен и от презентация по този въпрос, представяща опита на Регионалната библиотека в Сливен в „дигитализационните процеси”. С интерес бяха посрещнати и представените презентации от д-р инж. Д. Василев от ТУ – София, ИПФ – Сливен, на тема: „Дигитализация на обекти на книжовното културно наследство в читалищната библиотека – стъпка по стъпка”, както и съвместната презентация на инж. Михаил Далакчиев и Галя Чолакова (Регионална библиотека „Сава Доброплодни”, Сливен) по проблема: „Търсене, обработка, каталогизация на местни ресурси и създаване на пълнотекстова база данни”. На семинара бяха  показани и модули за създаване на „Електронен каталог на книгите” и „Електронна картотека”, разработени от фирма „Софт-Либ” - София и представени от инж. Недялка Стефанова.

Докладите и презентациите се утвърдиха като способ за споделяне на добри практики в сферата на създаването и „споделянето на дигитализирани ресурси” – предстоящ път и подход на библиотечните центрове в страната. Така и създаването на автоматизирана мрежа за обмен на източници и масиви – обект на книжовното културно наследство - както и привличането към нея на други книжовни средища, са едни от основните насоки в работата на „целевите библиотеки” в България, както подчерта в заключителното си слово на квафилификационната семинарна форма Росица Петрова-Василева.

Автор: Иванка Денева
26.11.2014 г. 00:56
Посетено: 935
Етикети: Сливен, Дигитализация на книжовното културно наследство в българските библиотеки, Квалификационен семинар
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/31/news/20393-seminar-digitalizatsiya-na-knizhovnoto-kulturno-nasledstvo-v-balgarskite-biblioteki