След-и

Представяне на романа "Биографии на отрепки" от Симеон Янев

Значимото е любов. В дадения ни свят няма нищо значимо, което да не е любов...

Представяне на романа "Биографии на отрепки" от Симеон Янев


На 13 декември, петък, в зала 3 на НДК, в рамките на Панаира на книгата се състоя представяне на новия роман „Биографии на отрепки”, в две части, издаден от издателство „Гея”. Автор е известният писател, литературен критик, теоретик и историк Симеон Янев, дългогодишен професор и преподавател по история на българската литература в Софийския университет.

Наречена самоиронично от автора си „епохален роман”, тази книга, обмисляна и изстрадвана дълги години, ако не цял живот, представлява завършващият том трети от романовата тетралогия „Биографии на писатели, генерали и трети лица” (първите два тома са издадени още през 1983 и 1986 г.) и по този начин тя се превръща в дело на един живот, и – ако не епохален, то в действителност – един роман за времето и човека от последните две десетилетия.

Още в самото начало на представянето, авторът побърза да изпревари първия възможен въпрос при прочита на заглавието: Кои са отрепките, или кои са главните герои на романа? Той обясни, че те са в самата интрига, в хода на интригата читателят ще трябва да разбере (като в криминален роман) кои именно са отрепките. Неговият личен отговор бе: Отрепките най-вероятно са тези, които след прочита на книгата се усетят такива, но книгата гарантира „дискретност в интимността на усещането”.

Повествованието е изградено в модерния в момента жанр на псевдоавтобиографията. Опитвайки се да обхване реалния съвременен живот в неговата многопластовост и сложност, авторът избягва всяка тенденциозност – политическа, философска, и дори лична. Писателят направи признанието, че застъпник на неговите лични тези в романа е героят Елиас, роден в Русе, но гражданин на света. „Той не говори толкова с думи, колкото с гласове” – каза Симеон Янев за полифоничната същност на героя си, и призна: „Елиас – това са гласовете в мен”.

Професор Симеон Янев е известен като писател-документалист и историк на литературата, създател на известния „Атлас на българската литература”, затова очакването на публиката е, че това ще бъде един документален роман. Авторът отговори, че повествованието е документално дотолкова, доколкото представлява „психичен отклик” на документирани събития и лица. „Има някои епизоди и лица, които са заети от печата и медиите, но те са само зарисовка на маски, които съм се опитал да сваля, за да създам събирателни такива, действащи в напълно фикционални обстоятелства.”

Накрая авторът сподели, че съкровеният му стремеж е бил да създаде едно повествование извън съвременните конвенции на писане и световъзприемане, следвайки неконвенционалната традиция на творци като Захари Стоянов и Алеко Константинов.

Всеки иронизъм предполага скептицизъм, но внушението на книгата е светло и чисто, защото тя цяла е положена върху едно дълбоко изстрадано лично убеждение на автора си, интуитивно прозиращо и излъчвано от философското по характера си повествование:

„Значимото е любов.
В дадения ни свят няма нищо значимо, което да не е любов.”


Автор:
Евелина Белчева
Публикация:
26.12.2013 г. 21:22
Етикети:
Посетено:
2517
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/31/news/18353-predstavyane-na-romana-biografii-na-otrepki-ot-simeon-yanev