След-и

Научна конференция: "135 години от рождението на акад. Михаил Арнаудов"

Михаил Арнаудов: "Винаги съм следвал два дяла и два кумира: науката и отечеството"

Научна конференция: "135 години от рождението на акад. Михаил Арнаудов"

На снимката: Маргарита Попова - вицепрезидент на Р България, проф. Михаил Неделчев и проф. Румяна Дамянова.
Фото: Анжела Димчева


Ренесанс на идеите на Михаил Арнаудов – така най-общо могат да бъдат определени посоките на изследване на българските учени, които се събраха в Големия салон на БАН по повод 135 години от рождението на прославения наш академик. Конференцията се водеше от проф. Румяна Дамянова, която го определи като „един от строителите на българското филологическо знание“. И още тя каза: „Неговото обемно научно дело обхваща широко пространство – литература, литературна история, фолклор, език, литературна критика. Той сякаш сам обособява тези дялове на литературната наука.“

В приветствието си Маргарита Попова (вицепрезидент на България) отбеляза, че днес повече от всякога страната ни се нуждае от консолидация около националната идея, имаме нужда от повече центростремителни, а не от центробежни сили. И още: „Какъв е националният ни идеал днес? Къде са лидерите на политически партии, които трябва да излезнат и говорят пред народа ни смело, но и грамотно. Днес повече от всякога ни е нужна демокрация, която обаче хората да обичат, да подкрепят, да искат да участват с личните си емоции. Акад. Михаил Арнаудов е бил отговорен пред идеала за отечеството. Той е бил човек на дълга и на честта. Ето неговите думи: „В момент на високи изпитания народът трябва да се домогва до едно единение. Аз пледирам каузата за единство на българския народ. Господа, забравете вашите партийни разногласия, обединете се в името на България!“

Доклади и научни съобщения направиха: проф. Албена Георгиева (Институт по етнология и фолклористика – БАН), която представи академичен проект в памет на акад. М. Арнаудов, който е реализиран в обемен том от нови изследвания „Михаил Арнаудов – ученият и творецът“ (Издателство „Марин Дринов“) – многобройни теми, проблеми и изследователски полета.

Искра Арнаудова представи току-що излязлата си книга „Един творчески живот – Михаил Арнаудов отблизо“ (ИК „Изток – Запад“): „Тази книга е продължение на анкетата ми с професора, която излезе през 1977 г., но тогава заради цензурата от ръкописа бяха премахнати важни моменти. Затова сега това е пълният вариант – документ за живота и творчеството на М. Арнаудов, за неговото истинско човешко дръзновение и за неговата безкрайна отдаденост на българската изследователска мисъл. Тук има показания на професора за неговата политическа дейност, за участието му в кабинета на Иван Багрянов като министър на просветата, за мъчителния период на очаквания на т. нар. Народен съд, за годините, преживени в затвора, за срещите му с някои видни политически личности на епохата. Вярвам, че тази книга очертава не само неговата необикновена личност, но и подчертава неговата огромна привързаност към всички прояви изобщо на лично и обществено участие за определяне на по-благоприятните насоки в съдбините на България.“

Още изказвания направиха: чл.-кор. Николай Милошев, Васил Балевски – личен секретар на акад. Арнaудов през 70-те години, проф. Михаил Неделчев, проф. Александър Панов, д-р Петър Трендафилов, проф. Вера Бонева, д-р Никола Бонев, проф. Елена Огнянова, гл. ас. д-р Емил Димитров, доц. д-р Юлия Николова, доц. д-р Катя Атанасова, доц. д-р Николай Папучиев, доц. д-р Р. Русев.

Във фоайето на БАН продължава и откритата преди месец изложба, посветена на годишнината. 

Автор: Анжела Димчева
05.11.2013 г. 18:57
Посетено: 1203
Етикети: Анжела Димчева, проф. Михаил Неделчев, Маргарита Попова, научна конференция, годишнина, Акад. Михаил Арнаудов, проф. Албена Георгиева, проф. Румяна Дамянова, Искра Арнаудова, 135 години
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/31/news/17987-nauchna-konferentsiya-135-godini-ot-rozhdenieto-na-akad-mihail-arnaudov