След-и

Фантастични визуализации в изкуството

За конференцията в Югозападния университет „Неофит Рилски”

На 18 и 19 октомври в Югозападния университет „Неофит Рилски” бе проведена конференция на тема: „Фантастични визуализации в изкуството”. Това е третата поред конференция в изследването на фантастичното, реализирана от Катедра „Философия” към Философски факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”, с която се анализира все по-дълбоко присъствието на фантастичното в съвременния живот и се поставят въпросите за духовната и културна ситуация, за художествените постижения и проекции на 21-ви век. Подходът към такова проблематизиране на фантастичното бе определен с термина „визуализация” – създаването на образите върху територията на фантастичното през спецификата на художественото, като тип визуализиране в изкуството.

Събитието стартира с откриването на изложбата „Визуализация на философски идеи”. Такова начинание се организира за пръв път в България. Идеята и концепцията за продуцирането на философски визуализации е разработена от трима Марбургски философи, които я назовават “Denkwelten. Deutsches Museum fűr Philosophie”. Това е дръзка и новаторска идея: философските понятия и концепти да се представят с образ – с картина, колаж, снимка и т.н. В изложбата се включиха със свои творби и снимки: проф. д-р Нина Христова (ЮЗУ), проф. д-р Нонка Богомилова (ИИОЗ), Ренато Коста (Бразилия), Елиане Лима (САЩ), доц. д-р Вяра Николова (ЮЗУ), докторант Атанаска Чолакова (ЮЗУ), Петър Христов, Аксения Ангелова (ЮЗУ), Христина Йорданова (ЮЗУ), Радостина Кунова (ЮЗУ), Любомира Стоянова (ЮЗУ), гл. ас. д-р Ирина Китова (ЮЗУ), гл. ас. д-р Силвия Кръстева (ЮЗУ), Евгения Кавданска (ЮЗУ). Изложбата се превърна в уникален философски разказ, обединил визия и философски понятия.

Първият ден на конференцията обедини доклади, които проследиха и разискваха „опорните точки” на фантастичното и на изкуството. В своя доклад на тема: „Фантастични визуализации в романа „Марсиански хроники” на Рей Бредбъри: очарование и коварство” проф. д-р Нонка Богомилова (ИИОЗ) проследи с изключителен усет и познание за човешкото пъстрата хроника на човешките съдби с извеждане на основната фантастична дихотомия Земя – Марс. Доц. д-р Валери Личев (ИИОЗ) представи своя доклад „Невъзможната трансфигурация или за прехода от Въображаемия към Символния регистър в романа на Теофил Готие „Превъплъщението” като динамичен размисъл върху дълбоките вътрешни процеси, които човек изживява в състояние на разтърсваща лична криза. Доц. д-р Васил Сивов (ЮЗУ) със своя доклад на тема: „Виртуализациите – киберпротеза на информационното общество” направи мащабен анализ на най-актуалната тенденция в съвременността: „процесът на създаване на виртуални светове”. В изключително интересния доклад на доц. д-р Майя Георгиева (ЮЗУ) на тема: „Кинообрази и идентичност” бе анализирана модерната теория за киното като „мрежа от образи и възприятия”, като анализът бе насочен към най-актуалните фантастични образи на съвременната киноиндустрия – „вампирите” и „зомбитата”. За Невена Крумова (ЮЗУ), представила доклада си на тема: „Киното като художествена форма на налична небитийност”, киното е „пищна визуализация”, която обаче в повечето случаи е част от „цивилизацията на зрелища”, както се определя нашето време. Докладът на гл. ас. д-р Ирина Китова (ЮЗУ) на тема: „Киното – съвременна алтернатива на действителността в полето на фантастичното” представи огромните предизвикателства пред киното в динамично променящото се информационно общество.  

Вторият ден на конференцията обхвана доклади, набелязващи самия спектър на фантастичното. Така се откри и необходимостта да се състои една аналитика на фантастичното, която да изведе неговите категории, формации, похвати. Докладът на докторант Костадин Михов (ЮЗУ) на тема: „Джордж Оруел – утопични визуализации” въведе любопитния проблем за утопията като тип визуализация. Евгения Кавданска (ЮЗУ) в доклада си на тема: „Призрачна машина...” анализира неунищожимия интерес и любопитство на човека към „загадките на неизвестното”, към „световете отвъд смъртта”. Докладът на Любомир Богоев (ЮЗУ) на тема: „meta:” представи въпроса – съществува ли „съвършеният конфликт”: двата съвършени елемента на конфликта са „всепроникващото” мъжко начало и „всеприемащото” женско начало. С доклада си на тема: „Чудатото” гл. ас. д-р Силвия Кръстева (ЮЗУ) си постави задачата да анализира чудатото като една от категориалните дименсии на фантастичното, особено в съвременната му интерпретация и сътворяване. Докладът на докторант Атанаска Чолакова (ЮЗУ) на тема: „Идеалистичните визуализации в „Тльон, Укбар, Orbis Tertius” или интелектуалната утопия на Хорхе Луис Борхес” постави проблема с въвеждането на един новаторски термин: „интелектуална утопия”.

С богатството и актуалността на темите, със задълбочените анализи и широко разгърнатия контекст на обсъждането конференцията „Фантастични визуализации в изкуството” реализира същинските намерения на своите организатори: да се открие форум за споделяне на идеи, за творчески решения, за изследване на същността на фантастичното.        

Автор: Силвия Кръстева
28.10.2013 г. 22:12
Посетено: 1307
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/31/news/17928-fantastichni-vizualizatsii-v-izkustvoto