След-и

Представяне на книга на акад. Георги Марков в Сливен

Представяне на "България в Балканския съюз срещу Османската империя 1911-1913"

Културната инициатива бе част от програмата за отбелязване Деня на Тракия и 100 години от Одринската епопея в „града на войводите”. Видният учен участва в заключителната дейност и на клубовете по „Родолюбие” към някои от учебните заведения на Сливенския регион - по темата за „балканските войни”, за чиято подготовка учащите осъществиха дългосрочна и целенасочена познавателна и събирателска дейност.

Георги Марков придобива научната си подготовка в реномирания Исторически факултет на Софийския университет, като „прави специализация” и в гр. Майнц (ФРГ), в Института за европейска история. Известен е с активното си участие в научни форуми и конференции, в разработване на значимата проблематика за същността и ролята на националната доктрина и приоритети, с отношението към въпросите на културно-историческото сътрудничество и изследователската дейност на съседните с България балкански държави. Той е дългогодишен ръководител (от 1993 г.) на Института по история към БАН, в който започва работата му като научен работник още в 1977 г.

Гостът Г. Марков бе представен от литературния критик, поета и директор на издателство „Захарий Стоянов” Иван Гранитски, с чийто печат излиза през 2012 година изданието „България в Балканския съюз срещу Османската империя 1911-1913”. Той подчерта приноса на автора на 16 книги - в изследване на възлови моменти от националната история и войните с участието на България, сред които едноименната книга от 1989 г., както и „Българското крушение 1913” (1991 г.), “Голямата война и българският ключ за европейския погреб 1914-1916”(1995 г.), „Голямата война и българската стража между Средна Европа и Ориента 1916-1919” (2006 г.) и др. Присъстващите проявиха подчертан интерес към щанда на издателство “Захарий Стоянов” с изследванията на именития историк и към новата поетична книга на Иван Гранитски „Начала” (2012 г.).

Структурата, съдържанието и стилът на изследването открояват дългогодишната проучвателска работа на Г. Марков в архивите (руски, турски, гръцки, английски и др.), задълбоченото познаване на фактологията на войните, обективния му поглед на историк, чрез които фактори успява да създаде приносната книга-библия за войнишкия подвиг; да покаже духа на военните събития и героизма на обикновените люде, но и трагичното лице на бежанците, на мизерията и холерата. И тук подтикът за изследването не е главно личностен (с участие на дядото на историка в събитията, дошъл като доброволец от Унгария, на когото е и посветена книгата): причините са свързани в голяма степен с професионалния интерес на Г. Марков към темата, родила няколко сериозни изследвания. За да извиси авторът глас с безапелационното твърдение за геноцида срещу т.нар. „тракийски българи”...

Обагреният с многобройни примери интригуващ разказ за събитията утвърди гордостта у присъстващите от освободителния характер на войната, високия боен дух и образоваността на сражаващите се българи. По повод годишнината от превземането на Одринската крепост бе подчертана ролята на Втора българска армия и на бойците на генералите Георги Вазов и Владимир Вазов - на източния фланг, също и ръководството на съюзническите войски (с главен командир ген. Никола Иванов и на редица български генерали - в предходните и последващи действия). Бяха изяснени и факторите за ориста „да печелим битките и да губим войните”, както и участието на сливенци в събитията. (На темата е посветено и изследването на ученици и преподаватели от ПМГ „Добри Чинтулов”, съст. Цв. Башева, ред. екип Таня Еленска и Мариана Милева, ИК „Жажда”, 2012), заради което и съставителят получи награда на тържествения концерт по повод на годишнината от кмета на града Кольо Милев.)

Георги Марков представи синтезирано и своята книга „Любомъдрието на историята” (С., изд. „Захарий Стоянов”, 2008), с акцент на схващането за неразривната връзка на историята и любомъдрието. Тук е интересен и по-особеният ракурс към историята - философският, с респектиращия фундамент и поглед към източниците, с наблюденията и заключенията от събития и героични прояви.

Със свои въпроси, изказвания и оценки по проблемите на историческото минало, националните ценности и обсъжданите издания участваха Кирил Чакалов, Марин Кавръков, Иван Иванов и др.

Автор: Иванка Денева
28.03.2013 г. 18:47
Посетено: 1144
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/31/news/16671-predstavyane-na-kniga-na-akad-georgi-markov-v-sliven