След-и

В Сливен бе представено изследването "Топонимията на Сливенска околия"

Книга на Васил Дечев и д-р Владимир Демирев

Община Сливен, Центърът по българска ономастика „проф. Николай Ковачев” при Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, Регионалният исторически музей в града под Сините скали (дир. Георги Кюпчуков) и Съюзът на учените в България – клон Сливен, организираха обсъждане на книгата „Топонимията на Сливенска околия”. Нейни автори са работещите в РИМ – Сливен Васил Дечев (дългогодишен историк, чиято научна прецизност и приноси в изследване на редица исторически обекти в Сливенско са широко известни на културната общественост в страната) и д-р Владимир Демирев, етнолог. Създателите са участници в национални и международни научни конференции и са удостоени с престижни награди на община Сливен.  

Творческата вечер в зала „Май” бе водена от Мария Кирова, която умело насочваше участниците към важни проблеми от процеса по създаване на книгата и разглежданите в нея въпроси. За отликите и приносния характер на изследването - сред тези със сходен характер, говори директорът на Центъра по българска ономастика проф. Кирил Цанков, (където е защитен проектът). Впечатляват дългогодишната изследователска работа на неговите създатели, големият брой изследвани имена (7500 топонима), разширените цели – някои и в хода на проучването – съобразно характера на събрания „материал”, както  и многообразието на  изследователските подходи.

В работата по „идентифициране” имената на селищата,  местностите и преображенията им във времето, особено  особено значение са имали в работата на двамата автори „теренните проучвания”, събеседването с местни жители, екипната дейност с читалищата, в архивите на населените места, ползването на  т.н. „владала” (вид „крепостен акт), емлячните регистри, водени от времето на османското владичество, като след Освобождението този вид книги са въведени в 1903 г., за да добият след 1944 г. вид на „поземлени листове и книги”.

Изследователските подходи са определени и обусловени от характера на научните интереси и занимания на авторите: историко-лингвистичен у Васил Дечев, разработил и представил и топографските карти в книгата, и с ракурса на етнолога и фолклориста към обектите на изследване - у д-р Владимир Демирев. Така в обсега на изследването са включени всички населени места в община Сливен, а от община Твърдица - 9. От споделените мисли на авторите бе потвърдено впечатлението, че при проучване топонимията на местности, селища, пътища и други обекти, се е разширила дейността по установяване историята на възникването им,  „движението” на имената във времето, самостоятелното функциониране или връзката им с фолклорното и „легендарно богатство” на  изследвания край, с митологични личности, поверия  и т.н.

При представянето на книгата, обосноваване на подхода си и получените материали,  Вл. Демирев приложи мултимедия и съдържателен разказ, визуализирайки обектите, чиято история оживява чрез преданията, легендите и сведенията, дадени от местни хора в изследваните селища. Двамата автори изразиха благодарността си към председателите и екипите на народните читалища в селищата, благоприятствали със събирателската си дейност работата на научните работници.

Ограниченият брой екземпляри на изданието (100 бр.) поставя въпроса за необходимостта от подготовка на второ, разширено и допълнено издание – с оглед ценността му за различни специалисти из други и сходни сфери на науката и знанието, а не само за ономастиката. С наличните екземпляри ще бъдат снабдени Регионална библиотека „Сава Доброплодни” в Сливен, Народно читалище „Зора-1860 г.”, Държавен архив – клон Сливен, музеи и читалища.

В обсъждането на изданието „Топонимията на Сливенска околия” в Сливен със свои изказвания и ценни предложения за бъдещата проучвателска и издателска работа по проблема участваха зам.-кметът по хуманитарни дейности на община Сливен Иван Славов, доц. д-р Цанко Узунов – председател на СУБ, Росица Георгиева – историк в РИМ - Сливен, зам.-председателят на Общинския съвет в града Иван Иванов и др.

Автор: Иванка Денева
20.03.2013 г. 16:03
Посетено: 1073
Етикети: представяне на книга, Сливен, книга, Владимир Демирев, Топонимията на Сливенска околия, Васил Дечев
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/31/news/16605-v-sliven-be-predstaveno-izsledvaneto-toponimiyata-na-slivenska-okoliya