След-и

Списание "Страница" бе представено в Сливен

Творческа среща в града под Сините скали

Регионална библиотека „Сава Доброплодни” в Сливен стана инициатор за представяне на списанието за литература и култура „Страница”, излизащо в „града под тепетата”. Творческата среща бе открита от директора на културния институт Росица Петрова-Василева, която обоснова целите й. Художествените търсения на изданието, спецификата на някои тематични броеве, основните съдържателни акценти през годините, както и включените автори в последния брой, бяха представени от Младен Влашки – председател на Сдружение „Литературна къща” в Пловдив, преподавател  в университета „Паисий Хилендарски”, и от писателя Недялко Славов. Той синтезира облика и развоя на изданието от 1997 г. до днес като „извоювало позиция на сериозно, некомерсиално, национално списание за съвременна, предимно българска, литература”.

Както споделиха гостите, идеята е - чрез проекта „Открита страница. Литературата до вас”, финансиран от Национален фонд „Култура” и общината - да се привлекат още ценители на родната словесност и на литературното издание. През 2008 година, за представяне на българската книга, на списанието е присъдена националната награда „Христо  Г. Данов”.

На срещата в града под Сините камъни присъстваха творци от Сливенския регион, читатели, библиотечни работници, деятели от читалищата. Целите на проекта и компонентите му бяха обосновани от Младен Влашки – с намерението за „включване на образователен модул, с насоченост към ученици и студенти”. По твърдение на редакторите, „в образователния модул, чрез модерни мултимедийни средства и среща на живо с атрактивни автори на списанието, се цели преодоляване в откъсването на младите хора от реалния литературен живот в страната.” Авторите на проекта ратуват за единение и сътрудничество на всички институции, стимулиращи литературния процес, в неговите три звена: образователните, подготвящи читателите - през библиотеките и читалищата, като хранители и популяризатори на творбите и четенето - и до авторите и издателите.

На творческата среща в Сливен се възприе прилагането на някои съвременни подходи за информираност и стимулиране на четенето, сред които „пряк маркетинг”: подаряване на специален брой на присъстващите читатели, които можаха да се запознаят с рубриките, включените автори и съдържанието на поместените текстове. Предоставеният им в Сливен бр. 1 /2012 г. на сп. „Страница” е издаден с подкрепата на ИК „Жанет-45” и на нейния стопанин, поетесата Божана Апостолова, към която редакционната колегия изрази благодарност.

Броят респектира с възгледите на проф. Светлозар Игов за процеса на създаване на „голямата критика” – в досег с живия литературен процес”, и на проф. Клео Протохристова; с „критическите страници” на Генчо Стоев (за Ахмед Чаушев), Борис Минков, Мл. Влашки, Борис Ангелов, Здравко Дечев, Христо Карастоянов, Гергина Кръстева, Татяна Ичевска и др. Георги Лозанов лаконично разкрива отликите на XX век, като интересна равносметка за процесите през отминалото столетие прави и писателката Вера Мутафчиева.

Съвременната българска поезия е представена чрез поетичните строфи на Добромир Тонев, Николай Кънчев, Иван Методиев, Александър Секулов и др. Интересен е ракурсът на преводача Валери Петров към поета с псевдоним Трилуса (1871-1950 г.), чиито стихове представя на страниците на списанието. В броя са включени „прозаични късове” от писателите Недялко Славов, Милен Русков, Людмил Станев, Емил Андреев, както и от Георги Господинов, Теодора Димова и др. На срещата бе дискутиран и въпросът за привличане като автори на не толкова познати, но талантливи имена от различни краища на България, а надяваме се – с възможности за публикуване на творци от всички  писателски съюзи, чиито текстове отговарят главно на критериите за художественост.

Въпросът от залата за „начините за подбор на текстовете” се онагледява в немалка степен и от облика на брой 1 на изданието. Бяха проявени интерес и желание от участниците в срещата в Сливен за закупуване на списанието – на отделни броеве, както и за „абонаментно получаване”. Предстоящото откриване на книжарница на известното пловдивско издателство „Хермес” в Сливен - като издател и популяризатор на българската и на преводната книга, ще благоприятства досега на любознателните сливенци и със списание „Страница”, каквато е надеждата на редакторите му.

Регионална библиотека „Сава Доброплодни” получи като дар от гостите „пълното течение” на списанието за периода 1997-2012 година.


Автор: Иванка Денева
22.11.2012 г. 00:12
Посетено: 1139
Етикети: издание, представяне в Сливен, литература, списание Страница
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/31/news/15888-spisanie-stranitsa-be-predstaveno-v-sliven