След-и

Партньорствата в сферата на образованието – препъни-камък за решаване на проблема с насилието

Дискусия по проблемите на образованието в рамките на диалогичния формат „Кафе сосиете”

Партньорствата в сферата на образованието – препъни-камък за решаване на проблема с насилието


Синият салон на хотел „Дунав Плаза” се оказа тесен за широкия кръг заинтересовани, събрали се в петъчната вечер на 2 март, да дискутират някои проблеми на образованието. Поканата бе отправена от Международно дружество „Елиас Канети” в рамките на диалогичния формат „Кафе сосиете”, който среща местната гражданска общност по социално значими теми.

Отзоваха се представители на водещи русенски училища, Русенски университет, Регионална библиотека, духовници, НПО-сектора, Регионалния инспекторат по образованието и активни граждани. В началото кратко представяне на образователния сегмент в дейността на „Елиас Канети” направи Мартин Иванов. Под формата на т.нар. „карта на ума” той очерта границите, които съществуват между неформалното и формалното образование, от една страна, и спонтанното (информалното) учене - от друга. Акцентът в неговото изложение бе върху необходимостта от структура и критерии за качество в сферата на неформалното образование, което се явява допълнителна, но и много важна сфера за подготовката на младия човек да посрещне предизвикателствата на новото време. Осъществяваният вече пета година цялостен и отговорен подход за личностното израстване на младите хора цели преодоляването на няколко основни недостатъка при работата на неправителствените организации с тях, а именно, първо, да не се допуска индоктринирането (идеологизацията) им в една или друга посока, второ, да се избягва тяхната институционализация, т.е. превръщането им в своего рода неплатен персонал, както и, трето, тласкането им в „сляп” активизъм – участието им самоцелно в събития и дейности, без да са образовани предварително в дадената област.

Във втората част от дискусията на аудиторията бе предложен нов формат за групов диалог, т.нар. сократическа беседа, като нагледен пример за различните и богати възможности на неформалното образование. Модераторът на дискусията Ева Варджийска разясни основно в какво се състоят предимствата на този метод, който се използва често не само в НПО-сектора, но и в сферата на бизнеса, главно от висшия мениджмънт за решаване на стратегически задачи.

Първа стъпка при осъществяването на групов диалог е намирането на консенсус за въпроса, който всички присъстващи смятат за важен. Аудиторията се обедини около темата за партньорството и какви цели си поставяме чрез него, като предпоставка за решаването на проблемите в образованието. В последвалата дискусия бяха констатирани редица фактори, които обуславят ефективността на партньорството, особено в проблемни ситуации. Представителите на училищата и РИО споделиха инициативата, която осъществяват за противодействие на насилието сред младите хора и необходимостта от взаимодействие на всички заинтересовани страни. В края на срещата участниците изразиха своята удовлетвореност от възможността да дебатират в широк кръг от представители на различни социални и професионални групи и се обединиха около идеята за продължение на започналата дискусия.

Автор: Международно дружество “Елиас Канети”
06.03.2012 г. 16:52
Посетено: 998
Етикети: образование, дискусия, Русе, Международно дружество. Елиас Канети, Кафе сосиете, партньорства, проблеми на образованието
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/31/news/14268-partnyorstvata-v-sferata-na-obrazovanieto-prepani-kamak-za-reshavane-na-problema-s-nasilieto