След-и

Румен Леонидов и Румен Василев в Сливен

Представяне на новата книга на Румен Василев за видни дейци на Българското Възраждане, свързани с масонската общност

Поводът за гостуването на Румен Леонидов и Румен Василев в Сливен бе пресконференцията с журналисти и представянето в Клуба на дейците на културата на новата книга на Румен Василев „Масонският код на Българското Възраждане. Великите майстори Антон Йоанович, Иван Селимински, Георги Раковски” (ред. Р. Леонидов, 2011 г.).

Проблемът за „тайните общества” в Европа и България привлича отдавна писателските и изследователски интереси на автора, (насочен към темата от проф.
Николай Генчев в 1990 г.), публикувал редица статии и книгата „Масонската ложа и братството на Левски” (ИК „Персей”, 2005; изд. "Зенит", 2008), както и кн. „Свещеният триъгълник. Българската следа в историята на оперативното масонство” (изд. „Зенит”, 2008). Произведенията, предизвикали при излизането си дискусии, съгласия и отрицания, мълчание и въздържане от оценки на официалната ни историческа наука, търсят отговор на въпросите за връзката на видни български масони с процесите на Българското Възраждане - в контекста на духовните идеи и освободителните движения в Европа и света: Великата френска революция, Декларацията за правата на човека и гражданина от 1789 г., идеите на Дж. Мацини и др.). С интереса си към темата българският автор успоредява усилията си с тези на творци от други страни, разработващи различни аспекти на масонството (Фостър Бейли, Моника Хауф, Готхолд Ефраим Лесинг и др.).

Новата книга на Румен Василев за видни дейци на Българското Възраждане (Антон Йоанович, Иван Селимински, Георги Раковски), свързани с масонската общност и ръководството на структурите й, бе анализирана от поета, публициста и литературен критик Румен Леонидов. Той сподели впечатленията си като редактор, акцентирайки на изследователските нагласи на автора Р. Василев в търсенето и тълкуването на историческите източници (“Опит за история на Сливен” от д-р Симеон Табаков, спомени и писма на другари и сподвижници на Левски и др.), както и при изграждането на тезите си. „Смаях се от дълбочината на познанията и интересния му подход, чрез който стига до великите българи-масони. Румен прави една „планетарна панорама”, за да се види къде сме на общия исторически фон. В този смисъл тази книга е историческа и “работи” само с проверени факти”, заключава Р. Леонидов. 

На пресконференцията въпросите и изказванията на журналистите акцентираха на автономния и с освободителна насоченост характер на „тайните общества” през XIX в.: („Тайното братство” в Сливен, основано от д-р Иван Селимински, на комитетите, изградени от Васил Левски, връзките му с „Тайната дружина на верните приятели” и др., на срещата на видни български масони с Мацини; бяха насочени към  схващането на автора за идентичността между Просвещението, Възраждането и масонството, към дейността и личността на други видни възрожденски деятели от Сливен, свързани с масонството.

Дискусионна остава тезата, формулирана в заглавието на книгата. Авторът Румен Василев определи произведенията си като исторически разследвания и подчерта стремежа си да насочи „нова светлина върху най-светлите българи”, твърдейки: „Исках да махна паяжините от тези велики личности, чиито образи все повече избледняват. Тази книга е един опит да ги съживим”.

Автор: Иванка Денева
21.11.2011 г. 01:18
Посетено: 1628
Етикети: Румен Леонидов, Румен Василев, нова книга, Иван Селимински, Георги Раковски, Антон Йоанович, Българското Възраждане. Великите майстори, Масонският код, премиера в Сливен
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/31/news/13611-rumen-leonidov-i-rumen-vasilev-v-sliven