След-и

Наука и библиотека

За семинара "Е-архиви за е-наука"

Наука и библиотека


Международната седмица на открития достъп до научни публикации обедини науката и библиотеката.
Може би за първи път на форум от типа на “Добри библиотечни практики” се случи лекторите учени да са повече от лекторите библиотекари. Това е белег на… какво? Дали защото университетските и научни библиотеки в България напипаха пулса и знаят как да моделират новите дрехи на библиотеката като структура в собствените си институции? Или учените виждат нещо повече от информационен специалист в библиотекаря? Дали намериха съмишленик? Вие кажете.

Темата на семинара “Е-архиви за е-наука”, проведен в края на октомври, се оказа извор за добра съвместна организация на Български информационен консорциум с Института по математика и информатика на БАН.

Представени са дванадесет доклада, които засягат различни аспекти на темата. Лектори са проф. дмн Петър Станчев (Институт по математика и информатика, БАН), Радостина Тодорова (НБУ), доц. д-р Николай Киров (Институт по математика и информатика, БАН, НБУ), доц. д-р Мария Стамболиева (НБУ), Румяна Василева (Аграрен консорциум НАНИКО) и Таня Войникова (СофтЛиб), Георги Ботев (Коника Минолта), Ганчо Ганчев (СУ “Св. Климент Охридски”), доц. д-р Красен Стефанов (СУ “Св. Климент Охридски”), д-р Женя Сурчева дм (Медицински университет, София), доц. д-р Юлияна Пенева (НБУ) и доц. д-р Станислав Иванов (НБУ), Биляна Яврукова (СУ “Св. Климент Охридски”), Кристиана Димчева (РБ “Пенчо Славейков”, гр. Варна). Участниците са 64-ма от 32 институции.

Автор:
Български информационен консорциум
Публикация:
31.10.2011 г. 18:55
Посетено:
1692
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/31/news/13451-nauka-i-biblioteka