След-и

174 години от рождението на Васил Левски

Най-пълно и точно Левски се разкрива в написаните от него редове

174 години от рождението на Васил Левски


Община Кърджали, Общинският комитет „Васил Левски”, Регионална библиотека „Н. Й. Вапцаров", Регионалният инспекторат по образованието и Военният клуб организираха честване на 174-та годишнина от рождението на Апостола.

По този повод в Кърджали гостува д-р Стоян Джавезов, секретар на Общонародния комитет и председател на фондация “Васил Левски”. Той представи едни от последните издания на фондацията, между които и втория том на луксозното издание "Васил Левски. Документи - Автентичен текст. Исторически коментар”, която се явява естествено продължение на факсимилното издание на том І, отпечатан през 2000 г. В нея се разчита буквално всеки ред, написан от ръката на Левски, автентични негови писма, слова, програми, напътствия и др., като успоредно с това се правят и най-необходимите археографски пояснения. Втората част от изданието е решена коментарно, като целта й е да въведе читателя в някои по-сложни и по-малко известни проблеми, свързани с Дякона.
 
Най-добрият начин да почетем Левски, каза Джавезов, е като популяризираме неговото документално наследство. Може би затова и някои от биографичните подробности за него все още не са изяснени. Защото могат да бъдат обект на интерпретации. Затова, вместо тях, Левски е описвал по-важните и съществени неща, като някои от принципите в нравствената „Нареда”, в която специално място отделя на съгласието, братството, съвършеното равенство между всички народности, на хуманизма, политическото, националното равенство и социалния прогрес, реда, дисциплината и др. Именно чрез тях може да се повдигне и изгради храма на първата свобода и да се даде всекиму нужното, по неговите думи.
   
Затова най-вярно и точно нашият Апостол на свободата, обобщи Джавезов, се разкрива в тези, написани от него, редове, които доказват, че той стои здраво във всичко онова, което казва и върши.
 
Най-важната задача на фондация “Васил Левски” е да издирва и предава на поколенията цялото духовно богатство на документално наследство на Апостола на свободата.


Автор:
Лияна Фероли
Публикация:
18.07.2011 г. 12:49
Етикети:
КърджаличестванегодишнинаВасил Левски
фондация Васил Левски
Стоян Джавезов
Посетено:
1499
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/31/news/12903-174-godini-ot-rozhdenieto-na-vasil-levski