Сцена / екран / ефир

юли 2006 г.

Съвместен проект на Американска фондация за България и Съюза на българските филмови дейци
Танцов соло-спектакъл на Галина Борисова
По романа "Майките" от Теодора Димова