Сцена / екран / ефир

Балетна постановка на Константин Илиев в XI Великденски музикален фестивал - Варна 2010

Генерална репетиция с костюми и осветление на балетния спектакъл „Реквием” от Моцарт на 17 март

Балетна постановка на Константин Илиев в XI Великденски музикален фестивал - Варна 2010◊ СЪБИТИЕТО

На 17 март от 18.00 ч. отпада предвиденият балетен спектакъл "Анна Каренина", поради заболяване на артист. Освободената сцена ще бъде използвана за генерална репетиция с костюми и осветление на балетния спектакъл „Реквием” от Моцарт. Постановката на Константин Илиев е включена в програмата на XI Великденски музикален фестивал на 22 март от 18.00 ч.

Журналистите, операторите и фотографите ще имат възможност да присъстват на генералната репетиция и да направят предварително материали за фестивалното събитие.


◊ ПОСТАНОВЧИКЪТ

Отначало не виждаме по-далеч от малкото разстояние до гроба. Треперещи от страх се спираме в подножието на Планината и всички вярваме, че не можем да я изкачим, че е непреодолима. В мрака на тази вяра минават векове. Накрая се появява един, който уверено тръгва нагоре. Жалко, че той е сам и няма как да убеди другите, че ако имаш куража да тръгнеш към върха, вече си готов да изкачиш всеки връх. Така на всяка Планина – гроб, цъфти цвете, всяко с различен цвят и аромат.

Балетът използва образна метафоричност и символни обобщения, така че търсенията ми са в посока на иносказателността, алегорията, внушението, метафората. В стремежа да съхрани своята индивидуалност, личността създава измислена реалност и така балансира вътрешните си противоречия за добро и зло, вяра и атеизъм. В сблъсъка с реалността на другите личността ражда амбивалентност, но в критичната точка на душевна сублимация намира баланс и покой. В този смисъл предлагам не разказвателен, а абстрактно чувствен прочит на музиката и текста, търсейки нова форма и скулптурна пластичност на изказа.


◊ ЕКИПЪТ

Художествен ръководител Екатерина Чешмеджиева; солисти: Илиана Славова, Галина Велчева, Анна Андреева, Илиана Божкова, Евгения Минкова, Лиляна Здравкова, Сандра Дотова, Ренета Михайлова, Веселина Иванова, Румен Стефанов; помощник-режисьор Сирма Панева; театър-майстор Добромир Михайлов; ръководител художествено осветление Любомир Минчев; репетитор Румяна Малчева.

Автор: Виолета Тончева
16.03.2010 г. 12:03
Посетено: 1296
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/3/news/9533-baletna-postanovka-na-konstantin-iliev-v-xi-velikdenski-muzikalen-festival-varna-2010