Сцена / екран / ефир

Нова програмна схема на Радио Варна

Сбогуване с лятото

От 4. октомври 2004 г. Радио Варна се сбогува в програмно отношение с лятото и след олекотената програмна схема през ваканционните месеци се връща към обичайната си натовареност. Запазваме стила на информационно-музикалната програма, както и ангажирания си подход към фактите, които оформят обществено-политическия облик на деня. Водещите на програмните отрязъци от 6.00 ч. до 12.00 ч. и от 12.00 ч. до 18.00 ч. Кремена Иванова, Ася Петкова и Мариела Димитрова, в екип с новинарите Снежана Павлова, Александър Тодоров, Атанас Илиев и Христо Гинев, както и с всички репортери на Радио Варна, и в бъдеще ще улавят пулса на събитията и ще ги проследяват в развитие. Във времето от 9.00 ч. до 11.00 ч. съхраняваме икономическия характер на проблематиката, а между 11.00 ч. и 12.00 ч. се връщаме към едно от успешните ни предавания за общините. Вниманието към живота и в най-малките населени места в региона открай време е приоритет на нашето радио, което винаги се е отнасяло ревностно към функциите си на обществена медиа. Обективността и достоверността, задължителни за нас, продължават да ни направляват в търсенето на различни информационни източници и различни гледни точки, както и в съблюдаването на принципите на толерантност към другото мнение. Журналистическите ни усилия намират своята естествена кулминация в обзорното предаване "Акценти" от 18.00 ч. до 19.00 ч., в което Даниела Иванова и Яна Борисова търсят, заедно с експерти и слушатели, обобщението на деня. Тези акценти доразвиваме в позициите към седмицата на политици и общественици в съботното предаване" от 10.00 ч. до 12.00, чието име неслучайно от "Позиция" се превръща в "Позиции" с водеща Даниела Иванова. Вместо нея в развлекателното неделно предаване от 12.00 ч. до 15.00 ч. очаквайте Жоро Бекяров.
Автор: Виолета Тончева
25.11.2005 г. 11:35
Посетено: 751
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/3/news/41-nova-programna-shema-na-radio-varna