Сцена / екран / ефир

Основано е Общество на независимите театрални критици

25 години Театрален бюлетин

◊ СЪБИТИЕТО

За пръв път в България през м. февруари тази година бе основано Общество на независимите театрални критици. Председател на новосъздаденото Общество на независимите театрални критици е Анелия Янева, а в Управителния съвет са Александър Жеков, Аве Иванова, Кремена Цветанова и Калина Стефанова.

До този момент театралните критици са членували в Съюза на артистите в България. Кое провокира отделянето им? 

Ето какво споделиха някои от присъстващите: “По цял свят театралната критика е отделно общество и логиката на това е ясна – неминуеми са сблъсъците между онези, които оценяват и оценяваните от тях...”

“Създаваме това независимо общество, може би водени от извечната човешка илюзия, че общността може повече от индивидуалните усилия... Макар да знаем, че общността се изгражда всъщност от личностите, които я съставляват.”


◊ ПОВЕЧЕ

От началото на март, 2006 г. Обществото на независимите театрални критици вече е член на Международната асоциация на театралните критици. Нека си припомним, че доцент д-р Калина Стефанова в продължение на два мандата е Вицепрезидент на тази асоциация, а отскоро е неин Директор симпозиуми. Освен член на Управителния съвет на новосъздадената независима общност в България, тя е и член на СБП. 

Спомням си нейни думи, които срещнах в една от книгите й: “Писането за театър трябва да е ако не повече, то поне толкова интересно и вълнуващо, колкото самият театър.”

Може би това е добра рецепта не само за театралната критика?


◊ ИЗДАНИЕТО

На 10.04.2006 г. събитието по създаването на новата формация бе ознаменувано с представяне на Театрален бюлетин (1981-1988) – библиографска сбирка, посветена на 25-годишния юбилей на изданието. Първи брой е даден за печат на 16.02.1981 г. За осемте години на съществуването си “Театрален бюлетин” надхвърля 7 300 страници. През 1989 г. ТБ спира да излиза, през 1990 г. подновява съществуването си под името “Гестус”, отново временно спира и от 1994 г. до днес излиза като годишник.

С кратко слово Александър Жеков поздрави присъстващите и благодари на съставителя Никола Вандов за безкористния труд по издирването и систематизирането на библиографската информация. В предговора Вандов споделя: “Театрален бюлетин” осъществи пробив в закостенялостта на театрознанието ни. Той се опитваше да върне увлекателността и престижността на заниманието с театрална критика и публицистика, той, за пръв път в България, представи нови явления от световния театър. Вече толкова години оттогава студентите изучават театъра на Гротовски от ТБ.” И още: “Ентусиазмът ни беше необикновен. Всеки брой се правеше с много спорове, запалено и всеотдайно. Главният редактор Севелина Гьорова беше достатъчно толерантна към нас и приемаше предложенията ни без подозрителност, с доверие и вяра в загрижеността ни за състоянието на нашия театър и театрознанието ни.”
Автор: Мая Дългъчева
11.04.2006 г. 00:05
Посетено: 867
Етикети: Общество
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/3/news/2044-osnovano-e-obshtestvo-na-nezavisimite-teatralni-krititsi