Нет@кценти

Нов български университет направи уебсайт на акад. Вера Мутафчиева

Представяне в НБУ

Нов български университет направи уебсайт на акад. Вера Мутафчиева


◊ СЪБИТИЕТО

На 25 март 2010 г. от 16 часа в Нов български университет - Заседателна зала на Библиотеката, ще бъде представен официалният уебсайт на акад. Вера Мутафчиева.

Изработен като книга, на български и на английски език, уебсайтът www.veramutafchieva.net има за цел да улесни достъпа до текстове на академик
Вера Мутафчиева, да популяризира нейната богата културна дейност и приноси за българското общество.


◊ ПОВЕЧЕ ЗА САЙТА

В раздел “Биография” успоредно на официалните библиографски данни са публикувани текстове, пряко свързани с живота на голямата българска писателка, нейни реакции за различни обществени събития, през които е преминала, диалози и думи за нейния живот. В раздел “Библиография” е публикувана избрана библиография на Вера Мутафчиева, подготвена от Мария Гарева. Със знакови места от произведенията са представени дванадесетте тома, в които акад. Мутафчиева събра най-добрите заглавия от творчеството си. Многоизмерната личност на Вера Мутафчиева може да бъде проследена и незабравена от публикуваната колекция с интервюта, чието обогатяване ще продължи, както съответно и от външната гледна точка към писателката и нейните текстове – отразена в раздел “Отзиви”. Във виртуалния фотоалбум могат да бъдат разгледани фотографии на Вера Мутафчиева, нейното семейство, работа, приятели, пътешествия.

Особена част в сайта е разделът “Вера Мутафчиева в НБУ”, който представя нейната връзка с Нов български университет. Страницата е разделена на две части “Библиотека акад. Вера Мутафчиева” и “Архив проф. Петър Мутафчиев” и включва библиографии на дарените на НБУ книги и архивни материали. В раздела са публикувани и пълните текстове на академичните слова, произнесени от Вера Мутафчиева в университета. В частта “Архив проф. Петър Мутафчиев” е показана част от оригиналния ръкопис на "История на българския народ" на проф. Петър Мутафчиев, чийто пълен вариант се съхранява в НБУ.

Историята такава, каквато бе представяна от акад. Вера Мутафчиева,
продължава в уебсайта с инициативата “Историята, населена с хора” – модул, в който всеки може да разкаже своята история. Към модула са публикувани и пълните варианти на първите два тома от “Историята, населена с хора”.

Идеята за изработването на страницата е на проф. Богдан Богданов, Председател на Настоятелството на Нов български университет, специално съдействие в работата оказа дъщерята на акад. Вера Мутафчиева - Рада Мутафчиева, както и приятелите й Генка Маркова и Бойко Киряков. В Книгата за посетители в сайта всеки, който желае, може да остави своето послание, както и всеки, който разполага с подходящи материали, може да участва в попълването и разширяването на сайта на акад. Вера Мутафчиева.

С представянето на www.veramutafchieva.net Нов български университет ще отбележи рождения ден на академик Вера Мутафчиева.

Автор: Веселина Василева – НБУ
19.03.2010 г. 17:17
Посетено: 2579
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/28/news/9560-nov-balgarski-universitet-napravi-uebsayt-na-akad-vera-mutafchieva