Нет@кценти

Български виртуален университет

Виртуалният ИНФО-център за докторанти

Учредителен договор за създаване на Български виртуален университет ще бъде подписан на 20.12.2004 г. в аулата на СУ "Св. Кл. Охридски". За участие в церемонията са поканени ректорите на всички университети в България, директори на колежи и институти на БАН, министри и депутати. Отлично оборудвани центрове има не само във висшите училища, към момента те наброяват вече 150. Българският виртуален университет е част от програмата i-България на Министерството на транспорта и съобщенията. Това е стратегически проект, който насърчава използването на информационните и компютърните технологии. Очаква се в близко бъдеще всички университети в България да бъдат част от единната комуникационна среда, свързваща ги както помежду им, така и с Пан-европейската изследователска мрежа GEANT, включваща над 80% от всички образователни и научни институции в Европейския съюз. Първоначално Българският виртуален университет ще бъде национален образователен портал към сайтовете на всички университети, с постепенно увеличаващи се самостоятелни функции и значение. Първото самостоятелно звено, което вече функционира, е Виртуалният ИНФО-център за докторанти, разработен с участието на ВАК.
Автор:
25.11.2005 г. 11:35
Посетено: 461
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/28/news/75-balgarski-virtualen-universitet