Нет@кценти

Точка, точка, тире, запетая...

НетАкценти (52)

◊ ЧИТАНКА

Марко Тодоров, Ректор на Русенския университет: Да освободим входа към висшите училища
Чавдар Цолов

 
Достъпът до висше образование следва да се разширява и е редно на всеки, който отговаря на минималните изисквания, да се гарантира правото на образование. Това не означава, че държавата трябва да се отказва от регулативните си функции, но те трябва да се ориентират към резултатите от дейността на висшите училище, а не към достъпа до тях.

Естественият въпрос е - какво всъщност търсят студентите - качествено образование или диплома за висше образование? Ако преобладаващите нагласи са от втория тип,тогава е очевидно, че ще спечелят висшите училища, в които критериите са силно занижени.


Местата в университетите - повече от желаещите да станат студенти
Кирил Вълчев разговаря с Даниел Вълчев

- Тоест тук не става въпрос за назначаване, а става въпрос за един контрол за законосъобразност на взетото от общо събрание решение. Ако Софийският университет ви избере вас за ректор, аз не мога да откажа или който е съответният орган не може да откаже, но само ще провери дали случайно това не ви е трети мандат, дали сте поне доцент и т.н.

- Примерът, който дадохте, т.е. предлагате Станишев в случая да контролира, вие употребихте тази дума, да контролира общото събрание на Софийския университет.


◊ АНАЛИЗИ

За манипулативната природа на медиите и човешкия език
доц. д-р Любима Йорданова

...в природата на медиите е да създават втора реалност, различна от действителната. Как се постига това? Чрез подбора на част от цялата информация и акцент върху определени страни по преценка на журналиста. Като се добавят и такива задължително придружаващи медията елементи като: тип финансиране, реклама, насоченост спрямо определена целева публика, използване на различни семиотични системи като естествения език и снимката като усилител на прокарваната идея, става ясно, до каква степен може да се говори за независимост, неутралност (в статията е подчертано, че източникът е неутрален) и т.н. - все хубави, но неверни неща...


Композирането – този невъзможен (у нас) бизнес

Румен Бальозов

Драги приятелю,

Сега да проследим третия вариант. Написал си симфонични пиеси с обща продължителност час–час и две-три минути и искаш да ти ги издам на компактдиск. Нямаш запис и очакваш аз да го продуцирам. Пишеш музика с най-различна сложност за изпълнителите, затова ще приемем, че са нужни минимум 20 часа време за запис. 80 души оркестър по 20 часа по 14 лева на час правят… сметна ли ги? Точно така - 22 400 лева. За диригент ще се прибавят още по 140 лева на час, общо 2 800. Наемът на студио (204 лева/час) ще възлезе на 4 080 лева, екипът в студиото (80 лева/час) – на 1 600 лева. Монтажът обикновено изисква два пъти повече време от записа, така че за монтажна кабина (78 лева/час) ще отидат 3 120, а за екипа (35 лева/час) – 1 400 лева. Това дотук общо прави 35 400 лева. Скъпичко, нали?

Нека сега съберем всички разходи дотук: … така… готов ли си? 39 900 лева, за по-кръгло четирийсет бона. В магазина твоят диск ще струва най-вероятно 10, най-много 12 лева, иначе рискуваш никой да не го купува. Като се извадят 30 % от цената за разпространителя и 20 % ДДС, за мен като производител възвращаемостта ще бъде 5-6 лева на диск. Раздели сега 40 000 на 5 и 6, и виж какъв тираж ще ми покрие разходите - 8 000, съответно 6 666 диска. И да си Карл Орф, Алфред Шнитке и Кшищоф Пендерецки в едно, такъв тираж не можеш да продадеш. (Апропо, и Моцарт в юбилейната си година едва ли би продал у нас толкова дискове.) Искаш ли да ти предскажа какъв търговски оборот те очаква? В София - 7-8 продадени бройки, в големите окръжни градове – 1-2, и то там, където има музикални училища. За десет години, ако "се похарчат" 100 диска, можеш да считаш, че имаш голям късмет. А моята загуба ще възлезе на над 39000 лева. Кой, мислиш, ще ми я покрие? Субсидия от Министерството? Фонд ‛Култура“? ‛Каменица“?... (Не смея да мисля, че по все едно какви причини записът може да трае 30, че и повече часа. А може и да си написал Реквием или Оратория за нашето бъдеще за квартет солисти, смесен хор, детски хор и голям симфоничен оркестър.)


in memoriam

Кембълът
(19.06.1964-17.03.2007)

Кембjлjt!?! Скандалният чаровник
 
"Oбраз безподобен"; ерудит с остър и нерядко нецензурен език, любител на архаизмите и езиковите каламбури.
 
Октоподно-подъл ме прегръща здрачът.
Виолетов пурпур слънцето стопи.
Теменужено-потаен кашля здрачът.
Нарисувай сутринта.

Трябва ли да бъде непристойно топъл труп,
от който вече не боли...
Трябва ли усмивката ми да се точи
в насекомно-подъл страх.
I feel good.

("Сутринта")

Кембълът!

Да почетем Кембъла!
Автор: Антоанета Добрева
19.03.2007 г. 00:27
Посетено: 505
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/28/news/3676-tochka-tochka-tire-zapetaya