Нет@кценти

Митинг в защита на интернет потребителя

За баланс на интересите в интернет

Митинг в защита на интернет потребителя


ИНТЕРНЕТ КАТО СВОБОДНО ПРОСТРАНСТВО

Днес 15.03.2007, инициативен комитет депозира в Столична община, молба за провеждане на митинг, с който желаем да изразим своя протест срещу нарушаването на правата на интернет потребителите, интернет обществото, като цяло, собствениците на сайтове в България и неправномерният натиск от страна на държавните органи върху тях.

По решение на Община София митингът в София се премества, на 24 март, събота, от 17 часа, в Южния парк.


Повече за смяната на мястото и датата >>>.

Каним всички заинтересовани да се присъединят към нашият протест.
...


ДЕКЛАРАЦИЯ

Нашето общество е едно контролирано и разузнавано/шпионирано общество, в което практически всеки един е регистриран и наблюдаван. Не е в интерес на модерната законова държава да налага шпиониране на всичките си граждани, третирайки ги като заподозряни. Демокрацията предполага една силна защита на гражданските права.

Авторските права са били създадени, за да облагодетелстват обществото като окуражават акта на творчеството, развитието и разгръщането на културна експанзия. За да постигнем тези цели, се нуждаем от един деликатен баланс между общоприетите изисквания за достъпност и разпространение, от една страна, и изискванията на твореца да бъде припознат и възнаграден, от друга. Ние заявяваме, че днешната система от закони за авторските права е съвсем небалансирана. Едно общество, в което културното изразяване и знание е свободно за всички, при равни условия, ще облагодетелства цялото общество. Ние твърдим, че широкоразпространените и систематични злоупотреби с настоящите авторски права са съвсем непродуктивни за постигане на тези цели, като едновременно ограничават както създаването, така и достъпа до културата ни.
...
Гражданското право на лично пространство (privacy) е написано в българската конституция. От това основополагащо право произлизат някои други основни човешки права като правото за свобода на словото, свобода на възгледите, правото да се сдобиваш с информация, както и правото на културно и личностно развитие. Всички опити на държавата да ограничи тези права трябва да бъдат поставяни под съмнение и да се посрещат с мощна опозиция.
...
Ние заявяваме, че авторските права се нуждаят от това, да бъдат възстановени в своя първоначален вид. Законите трябва да се променят, за да регулират само търговската употреба и копиране на защитени материали. Споделянето на копие или друг начин да разпространиш или използваш творби с нетърговска полза, не трябва никога да е незаконно, защото такава честна употреба облагодетелства цялото общество.
...
Ние вярваме, че патентите са отживелица и че те активно задушават нововъведенията и създаването на ново знание. Освен това, само един поглед към бизнеса, който не се нуждае от патенти, е достатъчен, за да стане ясно, че патентите просто не са нужни – пазарната сила, извлечена от факта, че си пръв на пазара с дадено нещо, е напълно достатъчна за поощряване на нововъведението.
...
Днешните закони за авторските права и патентите водят до вредна монополизация, загуба на важни демократични ценности, пречки за създаване на култура и знания и въпрепятстването им от това да достигнат до гражданите.
...

(Из декларацията на инициативния комитет за митинга в София - 24 март 2007 г., 17 часа, Южен парк)
Автор:
23.03.2007 г. 15:55
Посетено: 693
Етикети: интернет
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/28/news/3667-miting-v-zashtita-na-internet-potrebitelya