Нет@кценти

С мига или със субстанцията

НетАкценти (41)

◊ ЕВРОПА
Светла Иванова

. Когато животът тече без илюзии - трябва да си ги създаваме; когато илюзиите задръстят живота - трябва да ги разрушаваме.

Картината ни за света е въображаема, но тъй като тя ни помогна да оцелеем в десетилетия на диктатура, повярвахме, че тя е напълно реална и е достатъчно само да имаме възможност един ден да я приложим на практика там отвъд - и тя няма как да не проработи. А ето че тя не работи. Няма спор, че е хубава, но не работи! (...)

Всеки художник трябва да търси своя кръг, а в това търсене неизбежно може да се натъкне на профани, които не са дораснали за неговата естетика, или на познавачи, до чийто вкус той не е дорасъл. Но това са естествените пътища за търсене на признание и по този път се иска търпение, тъй като чудесата са само в приказките. (...)

Не един български художник е откривал изложба в големи и малки градове по света. Често това са малки галерии, невинаги в центъра на културните метрополии. В България информацията обикновено се връща в изкривен и подправен вид, сякаш е срамно да се съобщи, че галерията е скромна и на откриването са присъствали между двайсет и петдесет души. (...)В последното десетилетие обучението по религия в гражданските училища в Европа е обект на засилен публичен интерес и чести дискусии. Причините за това са все по-активните срещи и взаимодействия на култури, икономики, религии в глобално взаимообвързания свят.  

Какво е състоянието на обучението по религия в гражданските училища на съвременна Европа? (...)


Срещу надзирателите на духа
Андре Глюксман

През октомври в. ‛Монд“ публикува петиция в подкрепа на Робер Редекер. 52-годишният учител е поставен под закрилата на полицията и редовно сменя местопребиваването си, откакто получи смъртни заплахи вследствие на публикувано във в. ‛Фигаро“ мнение, озаглавено: ‛Какво трябва да прави свободният свят, изправен пред ислямистките заплахи?“

Нетолерантният, възползващ се от абсолютната бъркотия, изисква да му зачитат предразсъдъците, анатемите, неговите изключителности: казвате, че е забранено да се забранява? От което заключавам, че е забранено да ми забранявате да забранявам. Едва Робер Редекер публикува статия, одобряваща папата и разглеждаща по свой начин отношението между исляма и насилието – и ето го заплашен със смърт. И някакви мили душици прошепнаха, че този ‛провокатор“, доведен до защитавана от полицията нелегалност, си го бил търсил.


◊ ПРОФИЛИ

Фрагментарно с Димитър Гочев
Интервю на Людмила Димова

- Някои определят театъра ви като спартански.

Да, може да се нарече минимализъм.

- На какво се дължи?

Не зная как да го кажа... На субстанцията. Заобиколени сме от безумни телевизии, от медии, всичко е заситено до повръщане и всъщност до обезличаване. Театърът все още е най-същественото пространство, а в него същественото е смъртта. Само тук актьорът може всеки момент да умре.

- На какво се съпротивлявате днес, когато вече я няма онази идеологическа съпротива?

Когато битието е по-леко, има два пътя – или да се оставиш да те смели и да надебелееш, или пък да не се занимаваш с него, а с мига или със субстанцията. Знам да ценя това и пожелавам на всеки български актьор или режисьор да има тази свобода.
Автор: Антоанета Добрева
17.12.2006 г. 22:22
Посетено: 433
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/28/news/3233-s-miga-ili-sas-substantsiyata